👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema djur och natur

Skapad 2020-01-12 16:26 i Stråketskolan Uddevalla
Djur och Natur ett gemensamt tema för eleverna under vt 18. Vi kommer arbeta med olika vilda djur och insekter som bor i skogen, samt även några växter som syns på våren. Temat löper som en röd tråd över veckan och sammankopplas med andra ämnen.
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning
Du kommer få vara med och lära dig mer om skogens djur och samt några för våren aktuella växter.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning.

Undervisningens innehåll:Vad?

Vi kommer arbeta med skogens djur, insekter och växter:

- hur de ser ut

- var de bor/växer

- vad de äter

- spår

-ungar

 

Hur?

Vi kommer att i grupp:

- se på film

- läsa sagor

- lyssna på läten

- göra en bok med kort fakta

- leta i naturen efter växter, djur och spår

Bedömning

Läraren bedömer dig utifrån observationer och repetitioner av genomgångar och arbete.

Läraren kommer att bedöma din förmåga att:

- teckna/säga djurets/insektens/växtens namn

- känna igen djurets/insekternas/växternas utseende t.ex. genom att peka på bilder

- känna igen djurets/insekternas bostad,  barn, spår, mat t.ex. genom att peka på bilder

- medverka vid film/berättelser/läten/boktillverkning/genomgång av lättare fakta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
  VEU   9