Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Syror och baser

Skapad 2020-01-12 16:27 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Kemi
Ett arbetsområde för skolans mellanår i ämnet kemi. I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med egenskaperna hos syror och baser, kemiska reaktioner och se hur nya ämnen bildas. Arbetsområdet kommer att beröra ämnen som finns runtomkring oss i vår vardag och deras påverkan på vår miljö. Arbetsområdet innehåller laborationer, dessa görs med tonvikt på säkerhet. Vi kommer även träna på att skriva laborationsrapporter.

Innehåll

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande:

 • Se på filmer om kemi, syror och baser.

 • Lära dig olika begrepp som har med arbetsområdet att göra, såsom; syra, bas, neutral, pH-värde, pH-skala, indikator, surt regn.

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring frågor som rör kemi, miljö, hälsa och samhälle. Exempelvis miljöpåverkan genom försurning samt om farliga ämnen och deras märkning.

 • Du kommer att få genomföra enkla undersökningar, där du kommer att träna dig på att planera din undersökning och använda utrustningen på ett säkert sätt.

 • Du kommer att få dokumentera dina undersökningar i text och bild med hjälp av olika begrepp.

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring undersökningarna. Du kommer att få jämföra dina och andras resultat, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen och lyssna på hur andra tänker.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda de begrepp du har lärt dig i arbetsområdet för att beskriva och förklara kemiska samband.

 • Planera, genomföra och dokumentera enkla undersökningar.

 • Använda material och utrustning vid laborationer på ett säkert sätt.

 • Jämföra dina och andras resultat och ge förslag på vad som skulle kunna förbättra undersökningen.

 • Söka information med naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen för att skapa egna texter.

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du planerar och genomför undersökningar som redovisas och bedöms utifrån hur väl du genomför och dokumenterar din arbetsgång samt slutligen drar slutsatser kring ditt och andras resultat.

 • Du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter.

 • Du använder dig av de begrepp som du har lärt dig, för att beskriva och förklara olika kemiska samband.

 • Du genomför de uppgifter, undersökningar och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi: Syror och baser

Rubrik 1

Nej
Ja, med stöd
Ja
Du kan definiera grundläggande begrepp inom arbetsområdet samt förklara kemiska samband
Du kan planera, genomföra och dokumentera enkla undersökningar
Du använder material och utrustning vid laborationer på ett säkert sätt
Du kan jämföra dina och andras resultat och ge förslag som skulle kunna förbättra undersökningen
Du kan söka och hitta information med naturvetenskapliga källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: