Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Östersjöriket Sverige åk 6 VT-20

Skapad 2020-01-12 16:41 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 6 Historia
Visste du att Sverige har varit det tredje största landet i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om en tid i Sveriges historia när Sverige var som störst. Du kommer bland annat få lära dig om hur folk levde förr, om drottningar och kungar, regalskeppet Vasa och häxeri. Under sex veckor kommer vi att arbeta med detta

Innehåll

Undervisning och bedömning

Arbetssätt

Under arbetet med Stormaktstiden kommer vi att arbeta på följande sätt:

Se filmer - föra anteckningar
Läsa texter
Skriva texter
Ha diskussioner
Arbeta med instuderingsfrågor
Göra bilduppgifter

Vi kommer omväxlande arbeta i helklass, grupp, par och enskilt.

Bedömning

Tänk på att varje lektion är ett bedömningstillfälle.

Bedömningen kan se ut på följande sätt:

Muntligt prov
Skriftligt prov
Diskussioner i mindre grupper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: