Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"My dream school" - Eng 7 Good Stuff Gold B vt 20

Skapad 2020-01-12 16:43 i Torpskolan Lerum
Under en tid kommer vi nu att jobba med området Money i läroboken Good Stuff B Gold (även Tough Stuff).
Grundskola 7 Engelska
Let's talk about school! A topic you already know a lot about, but what is your dream-school like? And what do you know about British or American schools, or school in South Africa? I hope you will learn a lot.

Innehåll

 

Syfte

 • att utveckla den muntliga förmågan
 • att utveckla förrådet av ord- och fraser inom temat
 • att utveckla kunskaperna om skolan i engelsktalande länder

Innehåll

 • kapitlet "School" i Good Stuff Gold B, textbook och workbook och/ eller Tough Stuff (läsa/lyssna/prata/skriva)
 • skriftliga förberedelser (text) om din egen drömskola.. Texten/stödfraser skrivs under lektionstid och skall vara färdig senast v 5 (lektionstid har getts innan jul samt v 3 o 4)
 • gruppdiskussioner /samtal
 • strömmande media - skolor i andra engelsktalande länder
 • grammatik; oregelbundna verb

 

Bedömning:

Presentation/Samtal; i slutet av arbetsområdet presenterar du i mindre grupp hur din drömskola skulle se ut. I gruppen samtalar ni också och diskuterar hur er gemensamma drömskola skulle kunna se ut.

Det viktigaste är att du försöker prata så mycket som möjligt och använder dig av nya ord/fraser samt av olika strategier för att få samtalet att flyta.

 Samtalen genomförs v 5/6

 

Utvärdering;

- Vad är du nöjd med?

- Finns det något du skulle göra annorlunda till en annan gång?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Utvecklingsmatris - muntlig förmåga och interaktion i gruppsamtal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Vilja och förmåga att samtala och använda strategier
Dina svar är mycket kortfattade och inga egna frågor förekommer.
Du deltar aktivt i samtalet genom svar och egna frågor.
Du deltar mycket aktivt i samtalet, svaren är utförliga och du ställer många egna frågor. När samtalet går i stå försöker du driva på.
Du deltar mycket aktivt, svaren är utförliga och du ställer många egna frågor och driver på samtalet. Dessutom breddar och fördjupar du samtalet genom att se ämnet ur andra perspektiv .
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din engelska är hackig och med många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Uttalet hindrar ibland förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas av modersmålet.
Du uttalar de flesta orden rätt och med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, med ett begränsat ordförråd.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt och i huvudsak korrekt språk.
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du har ett avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Det förekommer grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Trots en del grammatiska fel är innehållet förståeligt.
De grammatiska fel som görs stör inte förståelsen,. Meningsbyggnaden är ganska varierad.
Språket är i huvudsak korrekt och meningsbyggnaden.avancerade och varierad.

En
Bedömningsmatris - delar av kunskapskraven

Kunskapskrav: E
Kunskapskrav: C
Kunskapskrav: A
Muntlig framställning
Hur du kan presentera en text eller ett ämne.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Du kan göra enkla förbättringar.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Du formulerar dig med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan göra välgrundade förbättringar.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du förtydligar och varierar din kommunikation och gör välgrundade förbättringar.
Muntlig interaktion
Hur du samtalar/pratar med någon och för samtalet vidare
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan i använda i huvudsak funderande strategier som i viss mån löser problem.
Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan använda dig av fungerande strategier som löser problem.
Du formulerar dig tydligt med visst flyt och anpassat till syfte. mottagare och situation. Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: