Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt år 8

Skapad 2020-01-12 16:50 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att fördjupa dig i en barnboksförfattare. Du kommer att göra ett författarporträtt som du presenterar både i form av en plansch och som en muntlig redovisning.

Innehåll

Målet med undervisningen

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

 • resonera om kopplingar mellan en författare och dennes verk
 • söka och välja ut information från olika källor
 • vara källkritisk
 • sammanställa information och göra källhänvisningar
 • kombinera text med estetiska uttryck och medier
 • ge respons
 • redovisa muntligt

Så här ska vi arbeta

I arbetsområdet kommer du att:
 • repetera vad som är viktigt att tänka på när man ska söka och sammanställa information
 • lära dig vad Creative Commons är samt hur du använder dem 
 • söka, sammanställa samt kritiskt granska information om en barnboksförfattare och dennes verk 
 • skapa ett författarporträtt i form av en plansch
 • skriva en käll- och bildförteckning
 • skapa en bildpresentation
 • skriva ett stödordsmanus
 • redovisa ditt arbete muntligt inför en mindre grupp
 • lyssna på samt ge respons på dina klasskamraters redovisningar
 • skriva en text i vilken du resonerar om dina källors trovärdighet och relevans

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

 • resonerar om kopplingar mellan en författare och dennes verk
 • söker och väljer ut information från olika källor
 • är källkritisk
 • sammanställer information och gör källhänvisningar
 • kombinerar text med estetiska uttryck och medier
 • ger respons
 • redovisar muntligt

Bedömningen utgår från följande delar av kunskapskraven:

 • Eleven kan också föra  […] resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett  […]  urval av källor och för då  […]  underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller  […] beskrivningar och förklaringar, […] ämnesrelaterat språk samt  […]  fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett  […] fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Dessutom kan eleven ge  […] omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett  […] fungerande sätt. 
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med  […] fungerande struktur och innehåll och  […] anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Bedömningsmatris: Författarporträtt av en barnboksförfattare

Allt arbetsmaterial hittar du i Classroom i uppgiften " Skapa ett författarporträtt - planschen"
 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: