Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa vt 20

Skapad 2020-01-12 16:51 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F Idrott och hälsa
Terminsplanering för vt 20

Innehåll

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

Centralt  

innehåll 

Övrigt 

V2 

Lediga 

Introduktion av terminen + fysisk lek/aktivitet 

 

 

V 3 

Racketsport 

Racketsport 

1 

Idrottshallen 

V 4 

Skridsko 

Skridsko 

1,16 

Ishallen: Lektionen börjar vanlig schematid 

V 5 

Racketsport bedömningslektion 

Basket 

1 

Idrottshallen 

V 6 

Hinderbana Kroppskontroll 

Crossfitharres test och kroppskontroll 

1,2,8 

Idrottshallen 

V 7 

Bedömningslektion kroppskontroll 

Acrosport 

1,2, 8 

Idrottshallen 

V 8 

Sportlov 

Sportlov 

Sportlov 

Sportlov 

V 9 

Dans och rytm 

“Just dance 

Dans och rytm 

Bedömningslektion utifrån “Just dance 

1,4 

Idrottshallen 

V10 

Träningslära - kondition och styrka 

Träningslära kondition och styrka: 

“Idrottsbio” 

2,7 

Idrottshallen ombytta 

V11 

PROV 

Träningslära - kondition och styrka 

Lagsport 

1,2,7 

Prov i klassrum. Info kommer. 

V12 

Simning och livräddning 

Simning och livräddning 

5,17 

Gimo simhall 

V 13 

Mål och planering för fysisk aktivitet + boxercise 

Mål och planering för fysisk aktivitet + boxercise och stationsträning 

2,6,7 

Idrottshallen ombytta 

V14 

Lek och spel 

Lek och spel 

1 

Idrottshallen 

V15 

Påsklov 

Påsklov 

 

 

V16 

Redskapsgymnastik 

Hinderbana 

1,2 

Idrottshallen 

V17 

Volleyboll 

Volleyboll 

1 

Idrottshallen 

V18 

Idrottsbio: 

Kost och träning 

+ fysisk aktivitet 

Att förebygga skador och risker 

9,10 

Idrottshallen ombytta 

v19 

Friluftsliv 

Friluftsliv 

14,15,16 

Info om var kommer 

v20 

Kartkunskap(Orientering) 

Kartkunskap(Orientering) 

 

13,16 

Info om var kommer 

v21 

Kartkunskap(Orientering) 

Kartkunskap(Orientering) bedömningslektion 

13,16 

Info om var kommer 

v22 

Lacrosse 

Crossfitbana 

Frisbeegolf  

Lacrosse 

Crossfitbana 

Frisbeegolf 

 

1 

Vallen 

v23 

Ta igen lektion + egen träning 

Ta igen lektion + egen träning 

 

 

 

Idrottshallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALT INNEHÅLL 

Rörelse 

 1. Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. 

 1. Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. 

 1. Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter. 

 1. Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik. 

 1. Olika simsätt i mag- och ryggläge. 

 

Hälsa och livsstil 

 1. Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. 

 1. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer. 

 1. Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning. 

 1. Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. 

 1. Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta. 

 1. Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 

 1. Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön. 

Friluftsliv och utevistelse 

 1. Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg. 

 1. Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. 

 1. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 

 1. Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 

 1. Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: