Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Medeltiden

Skapad 2020-01-12 17:27 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Historia
Ett arbetsområde för skolans mellanår i ämnet historia. I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med medeltiden som omfattar år 1050-1523. Vi ska lära oss om hur Sverige blev ett kungarike med kloster, kyrkor, slott och städer. Vi ska också lära oss om hur människorna levde på medeltiden samt bekanta oss med några mäktiga och inflytelserika personer.

Innehåll

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande:

 • Se på filmer om medeltiden

 • Lära dig olika begrepp som har med arbetsområdet att göra, såsom; adel, präster, borgare, bönder, nunnor, munkar, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, fogde, Hansan, ätt, skrå, Kalmarunionen, bödel, tionde.

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring Sveriges framväxt, betydelsefulla personer, olika samhällsklasser, människornas livsvillkor och kyrkans betydelse (vi utgår ifrån Boken om historia 1, ss. 102-133).

 • Genom att arbeta med de instuderingsfrågor i arbetsboken (Boken om historia 1 arbetsbok, ss. 30-43).

 • Genom att dokumentera det du lärt dig i text och bild med hjälp av olika begrepp.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda de begrepp du har lärt dig under arbetsområdet för att beskriva och förklara historiska skeenden.

 • Berätta om hur Sverige växte fram och utvecklades till ett sammanhållet rike.

 • Redogöra för kyrkans betydelse under medeltiden samt berätta om munkar, nunnor, klosterlivet och helgon.

 • Beskriva de olika samhällsklasserna som fanns under medeltiden (adel, präster, borgare och bönder).

 • Du kan beskriva människors livsvillkor under medeltiden, deras sätt att tänka och tro, samt uppge några likheter och skillnader gentemot idag.

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter.

 • Du använder dig av de begrepp som du har lärt dig, för att beskriva och förklara olika historiska skeenden.

 • Du genomför de uppgifter och prov som du får under arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia: Medeltiden

Nej
Ja, med stöd
Ja
Du vet under vilka år medeltiden varade.
Du kan definiera grundläggande begrepp inom arbetsområdet samt förklara några historiska skeenden.
Du kan berätta om hur Sverige växte fram och utvecklades till ett sammanhållet rike.
Du kan redogöra för kyrkans betydelse under medeltiden samt berätta om munkar, nunnor, klosterlivet och helgon.
Du kan beskriva de olika samhällsklasserna som fanns under medeltiden (adel, präster, borgare och bönder).
Du kan beskriva människors livsvillkor under medeltiden, deras sätt att tänka och tro, samt uppge några likheter och skillnader gentemot idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: