Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2020-01-12 17:42 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 Religionskunskap
Islam Öka din omvärldsförståelse och förståelsen för andra människors sätt att tänka och leva. Fördjupa kunskaperna om islam som kunna uppkomst och grundare, heliga skrifter, symboler, utbredning, heliga platser, livsregler och ritualer. Förstå och jämföra med andra religioner. Känna till mångfalden inom religionen.

Innehåll

 

Mål

 • Fördjupa kunskaperna om islam
 • Förstå och kunna jämföra med andra religioner
 • Förstå mångfalden i en religion

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Kunskap om hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker sin religion och tro på olika sätt.
 • Utveckla förmåga att söka information om religioner och värdera källornas relevans och trovärdighet genom att kritiskt granska källor och samhällsfrågor med koppling till religioner
 • Förmåga att ha en förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva
 • Förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religionen.
 • Förmåga att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Rita en mindmap
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Leta fakta i böcker och internet
 • Alla läser ett häfte om islam, detta finns också inläst för de som önskar det.
 • Instuderingsfrågor till häfte
 • Lekar/tävlingar i olika frågesport som Jeopardy, 36:an
 • Para ihop övningar
 • Stenciler

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Kunskaperna om islam som uppkomst och grundare, heliga skrifter, symboler, utbredning, heliga platser, livsregler och ritualer.
 • Kunna jämföra med andra religioner som tex. kristendomen
 • Förstå mångfalden i religionen
 • Kunskapen att kunna söka information och kunna värdera dess relevans och trovärdighet

Hur ska det bedömas?

 • Muntliga förhör
 • Avslutas med ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: