Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-01-12 18:27 i Djupedalskolan Härryda
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff m.m.
Grundskola 6 – 7 Samhällskunskap
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället?Varför finns det lagar och regler? Varför begår människor brott? Vad händer om någon inte följer lagarna? Hur går en rättegång till? Vad har barn, ungdomar och vuxna egentligen för rättigheter och skyldigheter? Hur påverkas vi av kriminalitet?

Innehåll

Innehåll

Vi  ska under några veckor arbeta med hur samhället fungerar när det gäller lagar, brott, straff och kriminalitet. Du kommer att lära dig skillnaden mellan lagar och regler och hur en rättegång går till.  Vi kommer även att diskutera ungdomsbrottslighet, olika typer av påföljder, hur ord och begrepp hör ihop med varandra. 

Utifrån filmer, diskussionsfrågor, arbetsuppgifter lär vi oss mer och du visar vad du kan genom aktivt  deltagande i samtal, diskussioner och frågeställningar och skriftligt genom att förklara ord och begrepp samt genom att göra och redovisa olika arbetsuppgifter samt övningar.

 Du ska kunna 

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • använda följande begrepp moral, lag, regel, domstol, rättegång, kriminalitet, straffmyndig, vittne, norm, advokat, brott, bevis, bedrägeri, mened, snatteri, skadegörelse, påföljd, häkte, åklagare, domare, åtalad, dom, försvarare, straff, skyddstillsyn och samhällstjänst
 • resonera om orsaker till och konsekvenser av att människor begår brott
 • delta i samtal (resonera och argumentera) om händelser i vår miljö som handlar om lag och rätt
 • känna till hur ett brott utreds och hur en rättegång går till

 

 Alla kunskaper och färdigheter som visas upp under avsnittets gång bedöms. Detta gäller muntliga och skriftliga prestationer (t.ex. diskussioner, arbete under lektioner och gemensamma genomgångar).


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: