Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta kapitel 3-4

Skapad 2020-01-12 18:49 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Matematikboken Beta , Kapitel 3 och 4. .
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 3 och 4 i matematikboken Beta. Du får lära dig mer om tid, tabeller och diagram samt att räkna med tal i decimalform.

Innehåll

Syfte

När du har arbetar med dessa kapitel får du möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • läsa av och ange tid
 • se samband mellan olika enheter för tid
 • utföra beräkningar med tid
 • avläsa och tolka information i tabeller och diagram
 • beräkna lägesmått och hur de användas i statistiska undersökningar
 • avrunda tal i olika sammanhang
 • använda metoder för överslagsräkning med de fyra räknesätten
 • använda metoder för att utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform
 • att välja och använda lämpliga räknesätt i olika situationer
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen
 • kunna begreppen: kvart, x-axel, y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, frekvens, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, typvärde, median, avrundning, överslagsräkning, närmevärde, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

 

Arbetssätt 

Du:

deltar vid genomgångar (lyssnar och samtalar)

- tittar på matematik-filmer kopplade till innehållet

jobbar enskilt eller tillsammans med andra med två av nivåerna på varje avsnitt

- lyssnar på andras strategier när de löser rutinuppgifter och problem

- får möjlighet att presentera dina strategier att lösa rutinuppgifter och problem 

- gör en diagnos där resultatet avgör om du arbetar vidare med fördjupning eller träna mera

- gör en provräkning med uppgifter kopplade till innehållet i de två kapitlen

kommer att få läxor med koppling till kapitlet 

 

 

Bedömning

Jag bedömer:
- ditt arbete och ditt deltagande i aktiviteter i klassrummet.

- hur du redovisar dina uppgifter med tydligt visade tankegångar, enhet och svar.

- hur du väljer och använder metoder.

- hur du löser problemlösningsuppgifter.

- hur du kan de begrepp som hör till arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: