Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sve: Skönlitteratur - andra världskriget

Skapad 2020-01-12 19:48 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer att läsa böcker och reportage som belyser andra världskriget, som vi sedan recenserar muntligt.

Innehåll

Ni kommer att läsa och samtala kring/presentera ex: 

Reportage: Allt om historia

Anne Franks dagbok

Göndör: A-6171 Jag överlevde Auschwitz

Einhorn: Ninas resa

Downswell: Krigshistorier

Fried: Frågor jag fått om förintelsen

Burgenthal: Lyckobarnet - Pojken som överlevde förintelsen

Zusak: Boktjuven

Boyne: Pojken i randig pyjamas

 

Från biblioteket, t.ex: 

Pausewang: Resa i augusti

Grünfeld: Tonåring i Hitlers dödsläger

Soemmelins: Sanna historier om flickan i Auschwitz

Eggens: Vad mina ögon sett

Linna: Okänd soldat

Uppgifter

 • Sve: Recension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ kvalité
Syfte och sammanhang
Din redogörelse är inte anpassad till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har viss anpassning till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Din redogörelse har god anpassning till syfte och sammanhang.
Medveten om mottagare
Du anpassar inte ditt språk till de som lyssnar.
Du försöker anpassa språket så att de som lyssnar förstår vad du pratar om t ex genom att du försöker förklara svåra ord.
Du anpassar språket så att de som lyssnar förstår vad du pratar om t ex genom att du förklarar svåra ord.
Du anpassar språket på ett medvetet sätt.
Innehåll
DIn redogörelse är för kortfattad.
Du redogör för ditt ämne på ett enkelt och kortfattat sätt.
Du redogör för ditt ämne på ett utvecklat sätt dvs innehållet är tydligt och du har egna tankegångar kring innehållet.
Du redogör för ditt ämne på ett välutvecklat sätt, vilket leder till att du förmedlar upplevelser och engagemang på ett trovärdigt sätt.
Struktur
Det är svårt för lyssnaren att följa med i din redogörelse.
Du har en i huvudsak fungerande struktur dvs en röd tråd i din redogörelse.
Du har en relativt väl fungerande struktur dvs en röd tråd i din redogörelse.
Du har en väl fungerande struktur, vilket bl a innebär att du har naturliga övergångar mellan olika avsnitt.
Du har tänkt igenom innehållet och försöker t ex göra en intresseväckande inledning och en genomtänkt avslutning.
Du har tänkt igenom innehållet och har t ex en intresseväckande inledning och en genomtänkt avslutning.
Språk
Ordval
Du använder ord som du inte själv behärskar.
Du använder ett enkelt språk
Du använder ett mer varierat språk och förklarar svåra ord.
Du formulerar dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk.
Presentation
Självständighet från manus/ Kontakt med åhörarna
Du är låst vid anteckningar vilket leder till att du inte möter lyssnarna.
Du redovisar med anteckningar som stöd och får då viss kontakt med lyssnarna.
Du talar fritt och ledigt med anteckningar som stöd och får då kontakt med lyssnarna
Du talar fritt på ett övertygande sätt, möter lyssnarna och vet hur du ska fånga deras intresse
Röst och kroppspråk
Det är svårt att höra vad du säger.
Du talar tydligt så alla hör.
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk
Du talar tydligt och är medveten om din röst och ditt kroppspråk på ett medvetet sätt t ex genom varierat tonfall, olika tempo pauser och gester.
Hjälpmedel
Hjälpmedel
Du använder inga hjälpmedel
Du använder hjälpmedel med en viss otydlighet.
Du använder hjälpmedel som en naturlig del i din redogörelse.
Du använder dig fritt av hjälpmedel som bidrar till att förtydliga redogörelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: