Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7 vt-2020

Skapad 2020-01-12 19:52 i Forssaklackskolan Borlänge
Geometri åk 7
Grundskola 7 Matematik
I flera tusen år har människor haft behov av att mäta storleken av mark som ska delas upp, planteras eller säljas. Det har även funnits ett behov av att mäta och beräkna mängden material som behövs vid byggen och tekniska konstruktioner. I detta kapitel får du lära dig mer om olika geometriska figurer, beräkna vinklar både med och utan gradskiva, beräkna omkrets och area.

Innehåll

Innehåll

 • Enheter och prefix
 • Geometriska begrepp
 • Vinklar
 • Månghörningar och vinkelsumma
 • Omkrets
 • Introduktion av area
 • Area av rektanglar och parallellogrammer 
 • Area av trianglar . 

 

Tips på hur du lär dig och når betyg i matematik! 

 • träna på att beskriv användningsområdet för dig själv och andra 
 • aktivt lyssna på genomgångar i grupp och individuellt
 • delta och ta ansvar för ditt eget arbete 
 • utvärdera dina kunskaper - Vad kan jag? Vad behöver jag bli säkrare på? Hur ska det gå till?
 • ha alltid med dig material till lektionerna. 

 

Matriser

Ma
Bedömning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Begrepp
Du har inte försökt tillräckligt.
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du har inte försökt tillräckligt.
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Metod
Du har inte försökt tillräckligt.
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du använder grundläggande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder relativt väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området på ett effektivt sätt.
Problem
Du har inte försökt tillräckligt.
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.
kommunikation
Du behöver utveckla ditt sätt att kommunicera i matematik.
Du kommunicerar på ett godtagbart sätt i matematik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: