Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 läsåret 19/20

Skapad 2020-01-12 21:00 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 4 Engelska
Engelskan i åk 4 kommer att utgå från boken New Champion 4.

Innehåll

Engelska

Förmåga 
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika delar av världen där engelska används

Konkretiserade mål 
Du kommer att få

 • träna din förmåga att följa muntliga och skriftliga instruktioner och lösa uppgifter.
 • träna din förmåga att kommunicera genom det engelska språk.
 • träna din förmåga att skriva enkla meningar, fraser och uttryck på engelska.
 • utöka ditt ordförråd.
 • träna på några grammatiska strukturer.

Centralt innehåll/ arbetsområden
Vi kommer

 • att lyssna och läsa (tydligt talad engelska) från olika medier.
 • att lyssna och läsa skriftliga instruktioner och beskrivningar. 
 • att hålla oss till ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • i kommunikation träna att delge åsikter, känslor och erfarenheter muntligt och skriftligt.
 • göra olika presentationer och talövningar. 
 • träna på att använda oss av olika språkliga strategier för att föra ett samtal. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: