Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt närområde

Skapad 2020-01-12 21:02 i Thunmanskolan Knivsta
String-art
Grundskola 7 Slöjd
Med hjälp av tekniken String Art skapar du ett konstverk. Du arbetar utifrån en bild som du tagit och som du tycker passar för dig.

Innehåll

Arbetsområdet

Det gemensamma arbetsområdet i år 7 heter "Mitt område". Du kommer arbeta med tekniken String Art, vilket innebär att du utifrån en bild som du själv valt överför denna bild till en bakgrund av trä och slår i spikar och drar trådar emellan dessa för att få fram ditt motiv.

Undervisning

Lektion 1: Introduktion slöjd år 7, genomgång av String Art. Ta egna bilder med mobiltelefonen, maila dem till anna.kullberg@skola.uppsala.se eller mattias.ring@skola.uppsla.se för utskrift. Gör en skiss där det framgår hur du tänker. Ska bakgrunden målas? Hur ska spikarna slås i? Vilket avstånd? Vilken färg på garnet, tråden?

Lektion 2: Överför ditt motiv till bakgrunden, slå i spikar och dra tråd.

Lektion 3: Slå i spikar och dra tråd.

Lektion 4: Arbeta klart och förbered dig för redovisning (svara på skriftliga frågor)

Lektion 5: Redovisning

Redovisning

Sker muntligt i liten grupp utifrån skriftliga förberedda frågor.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Thunmanskolan slöjd åk 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Slöjdföremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ
Ge omdöme
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: