👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal_Matteborgen kap 1

Skapad 2020-01-12 21:33 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

 

 

Vad vi ska lära oss.

 

Du ska kunna

·         förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform

·         läsa och skriva stora tal

·         multiplicera heltal till exempel 42 x 38

·         multiplicera decimaltal till exempel 4,8 x 5,4

·         dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal

·         skriva och förklara vad ett binärt tal är

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

·         Du kommer att jobba i Matteborgen enskilt

·         Vi kommer att ha gemensam introduktion och muntligt arbete

 

   

Vad som kommer att bedömas:

 Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

 

 • gör skriftliga beräkningar i matteboken
 • deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • kan formulera och lösa problem
 • visar dina kunskaper på diagnos och prov 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal_Matteborgen kap 1

Jag kan...

x
Jag kan detta till viss del
Jag har godtagbara kunskaper
Jag har mer än godtagbara kunskaper
förklara vad som menas med hela tal.
förklara vad som menas med negativa tal och positiva tal.
förklara vad som menas med decimaltal och tal i bråkform
läsa och skriva stora tal.
multiplicera heltal till exempel 42 x 38
multiplicera decimaltal till exempel 4,8 x 5,4
dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal
skriva och förklara vad ett binärt tal är