Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - läromedel ZickZack

Skapad 2020-01-12 21:57 i Djupedalskolan Härryda
I arbetsområdet med argumenterande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 5 – 7 Svenska
Argumenterande texter är avsedda att påverka och övertyga läsaren (mottagaren).

Innehåll

Syfte

Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmågan.

Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med argumenterande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en argumenterande text. (Förkunskap/förförståelse)

2. Lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur man presenterar en åsikt och ett eller flera argument.  (Steg 1)

3. Lära dig hur man använder språket för att påverka någon. (Steg 2)

3. Öva på det du lärt dig i steg 1-2 samt tillsammans i grupp skriva en argumenterande text. (Steg 3)

4. På egen hand kunna planera och skriva en argumentation. (Steg 4)

Arbetssätt

Förförståelse/förkunskaper: vi läser, argumenterande texter i t. ex tidningar och genomför muntliga debatter för att lära känna igen det argumenterande språket.

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den argumenterande textens innehåll, syfte och struktur.

Steg 2: Du kommer att i grupp få arbeta med de språkliga drag som används för att påverka, som retoriska frågor, känsloladdat språk, överdrifter, upprepningar osv. Du får lära dig att använda olika sambandsord och fraser för att strukturera argumenten samt skriva ihop kortare meningar till längre.

Steg 3: Du kommer att enskilt och i grupp få läsa och jämföra texter för att se hur effektiva/ineffektiva de är. Gruppen skriver tillsammans en text där du få använda de kunskaper du tidigare lärt dig i steg 1-2.

Steg 4: Nu ska du få planera och på egen hand skriva en argumenterande text där du visar den kunskap du lärt dig i steg 1-3. Texten ska bearbetas och redovisas i gruppen.

Slutligen bedömmer du din argumenterande text med din lärare.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:
- förstå syftet med en argumenterande text
- kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
- kunna använda strukturen för en argumenterande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella argumenterande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömning av din argumenterande text

Med stöd/till viss del.
Enkel/Grundläggande
Utvecklad/God
Välutvecklad/Mycket god nivå
förstå syftet med en argumenterande text
kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
kunna använda strukturen för en argumenterande text.
kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: