Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt - vt 20, åk 4-6

Skapad 2020-01-12 22:13 i Stråtjära skola Söderhamn
Läsprojekt, där eleven läser skönlitterära böcker och skriver läslogg till.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Det är viktigt att hålla igång sin läsning för att bibehålla och utveckla sin läsförmåga ytterligare. När du läser utvecklas bl a din fantasi- och inlevelseförmågan, den språkliga förmågan och din läsförståelse. Du ska under några veckor läsa egenvalda skönlitterära böcker och skriva läslogg om det du läst.

Innehåll

 

Syfte

Vi läser skönlitteratur och skriver läslogg för att eleven ska;

* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

* formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Arbetssätt

Du ska under några veckor läsa böcker i skolan under lektionstid. 

Du kommer eventuellt högläsa för din lärare (lyssna till läsflyt och intonation).

Vid de olika lästillfällena ska du efter läsningen skriva upp vilka sidor du läst i läsloggboken. 

Efter varje lästillfälle (i slutet av lektionen) ska du berätta om det du läst i läsloggen (loggbok för din läsning). 

I läsloggen kommer du göra olika slags uppgifter: utifrån olika frågeställningar, "text och tanke", sammanfattningar. 

När du skriver din läslogg är det viktigt att du tänker på:

 • att göra goda sammanfattningar av innehållet. Det innebär att du får med viktigt innehåll och att du berättar med sammanhang. Berätta t ex om personer, miljöer/platser, viktiga händelser, problem som uppstår och hur det löser sig i en tydlig tidsordning.
 • göra utvecklade resonemang om det lästa utifrån olika läsloggsuppdrag, t ex frågeställningar, ”text och tanke”. Välj en mening eller ett stycke. Utifrån citatet berättar du om vad citatet får dig att tänka på, om funderingar och frågor som du ställer dig. Du kan koppla det till egna erfarenheter/till dig själv eller till ett mer vidgat perspektiv från omvärlden.

När du skriver tänk på att skriva med:

      - tydlig struktur (ordning) i din text.

 • tänk på hur du formulerar dina meningar, så att det tydligt framgår vad du menar.
 • tänk på meningsbyggnad, stor bokstav och skiljetecken, stavning.

 Det är viktigt att du skriver med tydlig handstil.

Om du skriver digitalt, ska du skriva på ett dokument på Office 365. Dela dokumentet med din sv-lärare.

 

Bedömning

Kunskapskrav (Lgr 11). Vad bedöms?

* Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerade sätt.

Genom att göra kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

Bedömning sker genom:

 • att se hur engagerad du är i din läsning under lektionstid.
 • av lyssna till din högläsning
 • att ta del av din läslogg, där du berättar om boken och dina egna tankar/reflektioner av det lästa. Läsloggen ska du lämna in till din sv-lärare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: