Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska klass 8b, "Söka information och hålla ett argumneterande tal" v 2-8

Skapad 2020-01-12 22:34 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Hej! Under vårt första arbetsområde kommer du att utveckla din förmåga att söka information och granska källor. Dessutom ska du skriva och hålla ett argumenterande tal. Med hopp om en stimulerande termin! Catharina

Innehåll

 

Söka information och hålla ett argumenterande tal

 

 

 

Vi inleder vårterminen med att du ska få lära dig mer om informationssökning och källkritik. Detta gör vi under ledning av vår skolbibliotekarie Lisa som besöker oss i vecka 3 och genom att du arbetar med olika övningar i vårt digitala läromedel Digilär. När du har fått kunskap om informationssökning och källkritik, ska vi lära oss hur ett argumenterande tal är uppbyggt. Ditt uppdrag blir därefter att skriva och hålla ett argumenterande tal om en miljöfråga alternativt om framtidens skola. Du skriver ditt tal och källförteckning i Digiexam.

 

Människor har i alla tider tyckt om att diskutera och argumentera. Vad avser man med begreppet argumentera? Jo, när du argumenterar försöker du få andra att tycka som du gör i ett särskilt ämne.

 

I olika sammanhang som i skolan eller i din idrottsförening, gäller det att kunna göra din röst hörd och veta hur du uttrycker dig på ett effektivt sätt. Konsten att kunna tala och övertyga är viktig. Hur argumenterar du framgångsrikt för att till exempel skjuta upp ett prov i skolan? Eller för högre lön för sommarjobbet? Rätt valda ord och argument hjälper till att övertyga din samtalspartner om att du har rätt.

 

När du samlar argument för din tes (åsikt) och presenterar dem för någon annan är du en del av en vetenskapstradition som är flera tusen år gammal – retoriken. Man brukar säga att den grekiske filosofen Aristoteles (384–322 f.Kr.) var den person som utformade retoriken.

 

 För att en argumentation ska bli effektiv och övertygande krävs att den innehåller både sakliga fakta och känslor. Argumentationen blir dessutom effektivare om vi också litar på att den som talar är ärlig och hederlig. På retorikspråk säger man att en bra argumentation ska ha en bra balans av:

 

·         logos (saklighet, kunskap)

 

·         patos (känsla, engagemang)

 

·         etos (talarens trovärdighet)

 

För att få dina åhörare att lyssna på dig och tro på det du säger gäller det att dra nytta av logos, etos och patos.

 

Talets längd:

 

3–6 minuter.

 

 

 

Tidsåtgång:

 

Vecka 2–6

 

Vi inleder arbetsområdet med att vi får lära oss mer om informationssökning och källkritik. Därefter läser vi och studerar hur ett argumenterande tal är uppbyggt och vad som är typiskt för språket i ett sådant tal. Slutligen väljer du ett av dessa två ämnen:

 

a)       en mljöfråga, se exempel på s 106 i Fixa texten 2

 

b)      framtidens skola

 

När du läser in dig på din frågeställning är det viktigt att du sparar informationen om dina källor, se s 97 i Fixa texten 2. Om du vill  visa ett clip rekommenderar jag att du visar max 30 sekunder. Fundera slutligen om ditt tal kan bli ännu bättre om du använder något slags rekvisita och hjälpmedel.

 

 Innan det blir dags för dig att hålla ditt tal kommer du att få öva och hålla det för två kamrater. Det här sker på lektion nummer 2  i vecka 6. Vid det tillfället arbetar ni med kamratrespons och därefter bearbetar du ditt tal, skriver klart det och förbereder talkort. Experimentera med din röst och ditt kroppsspråk. Och sist men inte minst, tänk på att träna flera gånger på att hålla ditt tal! Övning ger färdighet!

 

Vecka 7–8

 

Under dessa veckor kommer redovisningarna att ske i mindre grupper. Om du inte står i tur att redovisa kommer du att arbeta med övningar i Digilär.

 

 

 

Syfte Lgr 11:

 

I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att arbeta med din förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Dessutom kommer du att få möjlighet att arbeta med din förmåga att formulera dig i tal, samt anpassa ditt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

 

Länkar:

 

https://www.ur.se/orkaplugga/strategier-nar-du-ska-halla-foredrag/

 

 

 

Lyssna på några kända tal:

 

Jason Diakités tacktal vid 5i12-rörelsens prisutdelning i riksdagen 2013

 

Malala Yousafzais tacktal när hon tar emot Nobels fredspris i Oslo 2014

 

Maria Gunthers tal vid March for Science I Stockholm 2017

 

 

 

Kunskapskraven i svenska för årskurs 9

 

 

 

              E

           C

           A

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

 

Namn:_________________________________________________________________

 

 

 

       En bild som visar byggnad

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

BEDÖMNINGSMATRIS: ARGUMENTERANDE TAL

 

 

 

BETYG

E

C

A

Innehåll

Om du har fått en uppgiftsinstruktion

har du gjort det som

efterfrågades i den.

 

Dina tankegångar framgår.

 

Du behandlar ämnet för din muntliga redogörelse

på ett enkelt sätt t. ex. med enkla beskrivningar.

Om du har fått en uppgiftsinstruktion

har du gjort det som

efterfrågades i den.

 

Dina tankegångar framgår tydligt.

 

Du behandlar ämnet för din muntliga redogörelse

på ett utvecklat sätt t. ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.

Om du har fått en uppgiftsinstruktion

har du gjort det som

efterfrågades i den.

 

Dina tankegångar framgår tydligt.

 

Du behandlar ämnet för din muntliga redogörelse

på ett välutvecklat och nyanserat sätt t. ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.

Struktur

Din muntliga redogörelse är i huvudsak sammanhängande och begriplig.

Strukturen i din muntliga redogörelse fungerar relativt väl med fungerande inledning, mittdel och avslutning.

Strukturen i din muntliga redogörelse fungerar  väl med fungerande inledning, mittdel och avslutning.

Anpassning till

syfte, publik och situation

Din muntliga redogörelse har viss anpassning till syfte, publik och situation.

Din muntliga redogörelse har relativt god anpassning till syfte, publik och situation.

Din muntliga redogörelse har god anpassning till syfte, publik och situation.

Språk

Du använder ett språk som i huvudsak fungerar för ämnet och publiken.

Du använder ett språk som relativt väl fungerar för ämnet och publiken.

Du använder ett språk som väl fungerar för ämnet och publiken.

Helhetsbedömning

Innehåll och form i din muntliga redogörelse fungerar i huvudsak för en publik i den situation där den är tänkt att framföras.

Innehåll och form i din muntliga redogörelse fungerar relativt väl för en publik i den situation där den är tänkt att framföras.

Innehåll och form i din muntliga redogörelse fungerar väl för en publik i den situation där den är tänkt att framföras.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: