👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vincent van Gogh

Skapad 2020-01-12 23:23 i Stråtjära skola Söderhamn
Ett arbete omkring konstnären Vincent van Gogh och den konstform han kom vara med att utveckla.
Grundskola 5 – 6 Bild
Vem var Vincent van Gogh? Vad är impressionism? Hur kan man se att det är just denna stil? Varför målande van Gogh på det sätt han gjorde? Det ska vi ta reda och sen ska vi prova att måla som han gjorde.

Innehåll

Förankring i läroplanens första och andra kapitel

Förankring i kursplanens syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete skall du:
- veta vem Vincent van Gogh var.
- veta  vilka kännetecken impressionismens målningar och ha analyserat målningar utifrån dessa.
- tillverkat en egen bild utifrån impressionismens och Vincent van Gogh sätt att måla.

Arbetsformer

Arbetet kommer att bestå av :

- gemensamma genomgångar
- träna att analysera bilder
- skapa bilder

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du kan:


-  beskriva vilka kännetecken impressionismens målningar har och utifrån dessa kännetecken skapat bilder.
-  resonera och analyser bilder utifrån impressionismens kännetecken.

Dokumentation

Du kommer att arbeta med bildanalys enskilt men också tillsammans med andra elever. Du kommer att använda  den teknik som är specifik för impressionismen för att skapa olika bilder. Du kommer även att få göra en kort, muntlig redovisning i klassen om bilder du skapat.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  C 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6