👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv en dikt

Skapad 2020-01-13 00:25 i Modersmålsenheten Kristianstad
- Exempel av dikt. - Digitala förklaringar.
Grundskola 4 Modersmål
Du kommer att arbeta med en dikt.

Innehåll

Vi kommer att jobba med olika texter med fokus på poesi och dikter. 

Avslutningsvis ska du lämna in en skriftlig uppgift i form av en dikt. Dikten ska innehålla minst tre verser och kännetecknas specifika poetiska drag. Den ska läsas upp inför gruppen med rätt lässtrategi. Du ska kunna besvara relaterade frågor k

Uppgifter

 • läsa

 • Skriv en dikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6