👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Värdegrund

Skapad 2020-01-13 07:54 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:Värdegrund/ Vi bygger världen

Tidsperiod: Vårterminen 2020

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stenen

Barnens ålder: 3-5

År och datum: 13/1 2020

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

 Använda oss av barnkonventionens material främst artikel 16 som handlar om Barn har rätt till privatliv, kompisböckerna (Stora boken En egen plats), Alla barns rätt boken

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheternaVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Respekt samt förståelse för kompisens integritet. Att Stopp och Nej betyder något viktigt. Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi läser, samtalar och skapar så alla barn får en chans att uttrycka sig på det sätt de känner sig bekväma i.
Veronica - Skapar
Malin - Läser

Anki - Samtalar

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Unikum
Spaltdokumentationer

Trean i hallen

Foton

Barnens egna bilder/ dokumentationer

Planeringen upprättad av:

 Veronica

Anki

Malin

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg