👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska VT-20

Skapad 2020-01-13 08:02 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Moderna språk - språkval
Termin VT-20

Innehåll

LPP:ns /Arbetsområdets rubrik

 

 Årskurs och tidsperiod:

Spanska åk 9 Vt-2020

 

 

Övergripande mål från läroplanen:

-          kan lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

-          kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur och språk, kan tala om hur människor i Spanien har det

-          kan kommunicera på spanska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt

-          kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande

 

Syfte - förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen:

Du ska ges förutsättning att utveckla din förmåga att

-          förstå talat och skrivet språk

-          formulera dig och kommunicera i tal och skrift

-          använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd; genom att använda det du kan samt på andra sätt, t ex genom gester och omskrivningar få fram det du menar

-          reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i Spanien

-          ha tilltro till din egen förmåga att använda franskan i olika situationer.

 

Centralt innehåll och arbetsformer:

Centralt innehåll:

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser

Vardagsliv och levnadssätt

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning

Hur ord och fasta språkliga uttryck, t ex artighetsfraser och tilltalsord, används

Presentationer, instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 

Arbetsformer:

Du kommer använda läromedlet Vale 9, lärobok och övningsbok. Du kommer  att arbeta med läroboken för att öva läsförståelse och uttal samt med tillhörande övningsbok, där du tränar ord, meningar, grammatik och hörförståelse.  Vi kommer också att arbeta i   projekt, då vi utgår från förslag som kommer upp eller på olika sätt har anknytning till Spanien och andra spansktalande länder. Vi kommer att göra skriftliga och muntliga övningar på lektionerna. Du kan arbeta ensam, i parövningar eller i grupp.  Följande områden kommer vi att arbeta med under höstterminen:

 

·         Meddelanden från en resa i Argentina

·         SMS på spanska

·         En deckarhistoria

·         En text om den illegala invandringen till Spanien

·         Att läsa om Påskön

·         kroppsdelar och att kunna säga var man har ont

·         Att förstå när någon berättar vad de gjorde i går

·         fråga efter och beskriva vägen, ställen i en stad

·         boken Don Quijote och författaren Cervantes

 

 

 

Grammatik:

 

·         fortsätta arbeta med verben(tempus- perfekt, futurum, gerundium,preteritum)

·         possessiva pronomen

·         adjektivets böjning och placering;

 

 

 

Kunskapskrav och bedömning

 Jag bedömer din förmåga att

-          förstå talad spanska

-          förstå skriven spanska

-          redogöra  för och kommentera innehållet i talad och skriven spanska

-          formulera dig på spanska i tal och skrift, våga använda språket och lösa problem på flera olika sätt när språket inte räcker till

-          kunna använda grammatiska regler och uttrycka dig varierat genom att använda nya ord och uttryck

-          kommentera några företeelser i områden där språket talas och din förmåga att göra jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper

 

Jag bedömer ovanstående förmågor fortlöpande under lektionerna och i läxförhör och prov. Under lektionerna kan du visa dina förmågor i samtal och övningar, enskilt, i parövningar eller tillsammans i en lite större grupp. Vi har två lektionspass i veckan och vi har en till två läxor per vecka. Under terminen kommer vi ha två förberedda prov.

 

För betyget E

Du ska kunna

·         förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt tal, enkelt språk

·         formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag

·         i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där franska talas och du ska även kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

 

Betyget  D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda

 

För betyget C

  • förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk
  • formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag
  • i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där spanska talas och du ska kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda

 

 

 

 

 

För betyget A

  • förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk
  • formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag
  • översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där spanska används, och du ska då också kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper