👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska VT-20

Skapad 2020-01-13 08:05 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Moderna språk - språkval
VT-20 Vale

Innehåll

Spanska      LPP ÅK 7 GROVPLANERING 2020

 

Tidsperiod: Vårtermin

VT-20

 

Övergripande mål från läroplanen:

-          Kan använda det språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

-          kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

-          Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

-          Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

-          Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

 

Syfte – ämnesspecifica förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen:

-          att förstå talat och skrivet språk,

-          att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift,

-          att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagaren,

-          att kunna använda olika strategier för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

Central innehåll och arbetsformer:

 • berätta vad flera personer gör
 • ord för djur
 • ett spel med repetition
 • biobesök
 • prata om vad flera personer har
 • klassrumsuttryck
 • berätta vad man ska göra
 • prata om vädret
 • en dialog på stranden
 • ord för mat. Beställa på restaurang
 • talen 50-100
 • kroppsdelar, tala om vad man har ont
 • handla i ett apotek
 • Säga var någon är. Säga hur någon mår. Säga att man måste göra något

 

Grammatik: ar och er verb i plural

Presens av tener

Presens av verbet ir

Futurum med ir a

Presens av ser

Me duele, me duelen

Presens av ir-verb

Tener que

Presens av estar

 

 

 

 

- presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

- Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar

- språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

- språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Hur vi ska arbeta: du kommer att arbeta med en textbok för att öva läsförståelse och uttal. Textboken har en cd skiva som du kan lyssna på och följa med texterna både hemma och i skolan.

Vi kommer att göra skriftliga och muntliga övningar på lektionerna.

Du kan arbeta ensam eller i en grupp och skapa dialoger.

Du kommer att använda digitala hjälpmedel (google översättningsprogram och glosboken.se.) Ordböcker. Vi kommer att spela spel, lyssna på sånger och titta på korta videofilmer.

 

 

 

Kunskapskrav och bedömning:

Kunskapskrav:

- du ska kunna  utrycka dig skriftlig och muntlig och berätta om dig och din familj.

-  du ska aktiv bidra till samtal genom att ställa frågor och svara med bekräftande fraser och uttryck.

- du ska våga använda språket och lösa problem på flera olika sätt när språket inte räcker till.

- du ska kunna använda grammatiska  regler och uttrycka dig varierat genom att använda nya ord och uttryck.

Bedömningssätt:

Glosförhör, prov, korta pjäser, filmer, spontana samtal med lärare, aktivt deltagande på lektionerna, skriva dikter och berättelser.

 

Kunskapskrav:

Betyg E

- Du ska kunna förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen

- Du ska , i mycket enkel form, kunna kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

Betyg C

- Du ska kunna förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

- Du ska , i mycket enkel form, kunna kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och

kunskaper.

 

Betyg A

- Du ska kunna förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga  detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen

- Du ska , i enkel form, kunna kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

Bedömningssätt:

Glosförhör, prov, korta pjäser, filmer, spontana samtal med lärare, aktivt deltagande på lektionerna,