👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordpolen Forskarna 19/20

Skapad 2020-01-13 08:22 i Nyhammars förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Nordpolen, vilka djur finns det där?

Innehåll

 

 

Var är vi?

Barnens intresse började med en isbjörn (leksaksdjur) var finns isbjörnar?

7 barn hade tagit på sig varma kläder plus extra kläder packat i ryggsäck, kom så tar vi flyget till Nordpolen, jag packar väska med frukt så 

går vi ner på stora gården leker att vi är på Nordpolen.

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.
Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?
Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

 

Vart ska vi?

Barnens intresse Nordpolen, hur ser det ut där vilka djur, vad äter de, vad händer med isen, hur bor de, i igloo.

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

  


Hur gör vi?

Lånar böcker, datorn

Vid samling har vi läst om några djur, tittat diskuterat, fotat djuren satt upp på väggen så barn och föräldrar har kunnat se bilderna.

Vi gjorde en egen nordpol med en igloo gjord av sockerbitar, gjorde djur av trolldeg.

Vi gjorde ett jordklot.

Det har varit ett stort samtalsämne, förekommer fortfarande

 

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

 

Hur blev det?

Från Nordpolen hamnade vi i Sydpolen sedan jämförde vi djuren som finns i Sverige och i Nord-och Sydpolen. det fanns många lika djur.

Vi fick in Hållbar utveckling.

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18