👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget

Skapad 2020-01-13 08:32 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Historia
Under detta arbetsområde kommer vi att undersöka orsakerna bakom andra världskriget, krigets förlopp i stora drag, samt vilken betydelse konflikten hade för kommande generationer. Arbetsområdet består av föreläsningar, övningar samt en avslutande examination v.7.

Innehåll

Följande arbetsgång kommer vi ha under temat: 

 

1. Vi undersöker en historisk händelse, person eller process (en serie händelser som hänger ihop). Här är andra världskriget en process medan ex, D-dagen utgör en händelse (=del av processen)

2. Vi beskriver händelsen/personen eller processen och undersöker dess orsak (varför har det här hänt, den här personen behövts/fått inflytande, den här processen ägt rum).

3. Vi drar en slutsats om händelsens betydelse för sin tid/framtiden. 

 

Tidsschema andra världskriget

 

v.3. Upptakten 1919-39 - Vi tittar på orsakerna bakom andra världskriget. 

v.4. Kriget första skede 1939-42 (Blixtkrieg, Kriget mot England, Pearl Harbour). 

v.5. Krigets slut och efterkrigstiden 1942-46 (Stalingrad, D-dagen, Hiroshima, Kalla kriget). 

v.6. Andra världskriget och Sverige/repetition inför prov.

v.7. Prov andra världskriget. 

 

  

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor till provet v.7.

 • Andra världskriget 1942-1946

 • Andra världskriget - orsaker & upptakt

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E