👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - År 9

Skapad 2020-01-13 08:37 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Historia
Under vecka 3-12 kommer vi att arbeta med ämnet historia. Förra läsåret avslutade vi precis innan det andra världskriget bröt ut, därför kommer vi denna termin att dyka rätt ner i detta. Momentet med andra världskriget kommer även att innehålla en del som handlar om historiebruk, alltså hur människor använder historia. Efter detta kommer vi att undersöka 1900-talets kalla krig samt Sveriges utveckling fram till modern tid. För att avsluta historieundervisningen i grundskolan kommer ni till sist att få arbeta med en egen utvecklingslinje på valfritt tema. Här nedanför har jag delat upp undervisningen veckovis så att det blir tydligt för er:

Innehåll

 

 

V 3 ANDRA VÄRLDSKRIGET & FÖRINTELSEN

 • Introduktion till historia för år 9 – genomgång av planering

 • Återanknytning: Första världskriget och mellankrigstiden

 • Genomgång: Orsaker till krigets utbrott

 • Arbete med presentation

 

 

V 4

 • Genomgång: Från totalt krig till fred

 • Grupparbete: Skapa en överblick över kriget

 • Arbete med frågor

 

 

V 5

 • Genomgång: Förintelsen och följderna av kriget

 • Arbete med frågor (+ valfri fördjupning)

   

 

V 6

 • Gengomgång: Historiebruk

 • Inlämning av arbete i slutet av veckan

 

 

V 7 SVERIGE I EN OSÄKER OMVÄRLD

 • Denna uppgift kommer att handla om historia i det lilla (Sverige) och det större (Kalla kriget) perspektivet, samt hur dessa har påverkat varandra.

 • Genomgång: Sverige under 1900-talet

 

 

V 8

 • Genomgång: Världen under efterkrigstiden

 • Film: Kalla kriget

 

 

V 9

 • Repetition: Källor!

 • Gruppövning: Skapa en tidslinje

 

 

 

V 11 UTVECKLINGSLINJER

 • Inlämning – Sverige i en osäker omvärld

 • Genomgång: Historia som verktyg

 • Ni skapar en tidslinje på ett valfritt tema (t. ex. handel) och gör ett antal nedslag i historien kopplat till detta tema. Detta avslutas med att resonera kring tänkbara fortsatta utvecklingslinjer. Uppgiften görs i en presentation.

 

 

V 12

 • Genomgång: Exempel på utvecklingslinjer i sådant vi tidigare gått igenom

 • Arbete med utvecklingslinje

 • Minipresentationer: Hur kan en tänkbar framtid komma att se ut?