👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2020-01-13 08:38 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområde som tar upp begreppet algebra
Grundskola 6 Matematik
Du ska få lära dig hur man kan räkna med hjälp av bokstäver och hur dessa bokstäver kan vara fantastiska när man ska lösa problem. Vi lär oss att tolka-, förstå- och skriva uttryck och hur man löser ekvationer. Vi kommer också se och lära oss hur vi kan beskriva olika mönster med hjälp av algebra.

Innehåll

Algebra

Under kommande period ska vi arbeta med algebra och problemlösning. Du kommer lära dig att lösa enkla ekvationer. Du kommer också få lära dig olika strategier och metoder för att lösa problemtal.

Syfte

Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

Detta ska du kunna

 • Räkna med likheter
 • Lösa enkla ekvationer
 • Tolka och skriva uttryck med variabler
 • Olika metoder vid problemlösning

 

Arbetssätt

 • Genomgångar av målen
 • Enskilt arbete med planering och stenciler
 • Praktiskt arbete både enskilt och i grupp
 • Diskussioner om olika lösningar

Detta kommer vi att bedöma

Bedömningen kommer att göras både under och efter arbetsområdets slut enligt kunskapskraven åk 6.

Jag kommer även att bedöma din förmåga att hantera och räkna med algebran.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Algebra vt -3-7

Bedömning

Uppnår målet
Uppnår inte målet
Räkna med likheter
Lösa enkla ekvationer
Tolka och skriva uttryck med variabler

Ma
MATEMATIK kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
E
C
A
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.