Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Quels sont tes projets d'avenir? Fran 9 vt 20

Skapad 2020-01-13 08:53 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Qu’est-ce que tu feras après le bac? Tu voyageras ou tu iras à la fac? Peut-être tu veux te marier et avoir des enfants?

Innehåll

Syfte

Att öva förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, samt utveckla förmågan att förstå talad franska - vi kommer dock även att jobba med övriga förmågor.. 

 

 Mål/konkreta mål

 • att kunna uttrycka dina tankar och önskningar om framtiden skriftligt 
 • att kunna använda  futur simple i skrift
 • att kunna använda  futur proche ( "ska" t ex "je vais manger" = jag ska äta) - repetition
 • att kunna förstå texterna 2a+ 2c kunna använda  uttrycket "il faut"
 • att kunna böja verben lire och connaître 
 • att få förståelse av som utgör en bra text inför  t ex kommande skriftliga uppgifter/prov - se utvecklingsmatris

Undervisning

 • Vi arbetar med texterna; 

              - kap 2a sid 24-25.  - Regardez sid 26. - Chez Nous Magazine sid 27. - Situations courantes sid 28-29  - kap 2c sid 36-38 

 • har glosförhör samt andra läxor till fredagar
 • genomgångar och övning av grammatik t ex  futur simple och repetition av futur proche
 • övar på att skriva och uttrycka tankar om framtiden - se stödmall "Mon futur " i classroom
 • övar hörförståelse
 • har olika muntliga övningar

 

 Bedömning/Inlämningar

 Under arbetsområdet

 •  lämnar du in en skrftlig text (Mon futur), arbetet görs under lektionstid för att jag skall kunna se och följa din arbetsprocess.

 

 Nationellt Prov Franska

 

 • vi genomför läs och hörförståelse vecka 9 fredag 28/2  samt vecka 10, måndagen 2/3

 

Reflektion

 • Jag är nöjd med .....
 • Jag behöver arbeta mer med....
 • För att lära mig det behöver jag..........

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk - delar av kunskapskraven

E
C
A
Hörförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. .
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

M2
Utvecklingsmatris Moderna språk; skriva

att uttrycka sig begripligt
Du förmedlar ett innehåll, som till största delen går att förstå. Det finns dock delar som inte är helt begripliga.
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett tydligt innehåll
Du förmedlar ett mycket tydlig innehåll.
att bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang.
Du uttrycker dig ganska utförligt om ämnet och tar även med en del detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
att använda olika ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord och gör dig förstådd. Du använder några olika bindeord.
Du försöker att variera dig genom att använda olika slags ord. Du använder även flera olika slags bindeord.
Du använder ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd. Du binder ihop meningarna på många olika sätt.
att använda grammatik
Du gör grammatiska fel som förstör förståelsen
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du gör få grammatiska fel.
att böja verb
Du glömmer att böja verben.
Du visar att du är medveten om tempusböjning men glömmer ibland att böja verben.
Du visar att du är medveten om tempusböjning, och för det mesta blir det rätt.
Du väljer rätt tempus och det böjer de flesta verben korrekt. Du visar att du kan använda både futur proche och futur simple.
att använda futur proche/futur simple
Du använder futur proche.
Du använder futur proche och futur simple.
Du använder futur proche och futur simple, samt även flera oregelbundna former i futur simple.
att bygga meningar
Du gör korta meningar, som inte alltid är korrekta. T.ex kan dina meningar ibland sakna verb, vilket påverkar begripligheten.
Du gör korta och till största delen begripliga meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar.
Du skriver för det mesta längre meningar .
att inleda meningar
Du inleder dina meningar på liknande sätt, ofta med samma ord.
Du inleder dina meningar på liknande sätt, t.ex. med subjektet. Jag, han, de mfl.
Du börjar varierar sättet att inleda meningarna, t.ex börjar du ibland med ett adverbial.
Du varierar sättet att inleda meningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: