Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individ och samhälle

Skapad 2020-01-13 08:55 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad är det som gör oss olika? och hur kommer det sig att du är just du? Du påverkas förstås av din familj och uppväxt, men många saker spelar in. Du anpassar dig till exempel efter oskrivna regler. Du säger tack när du får något och tränger dig inte före i kön. Oskrivna regler om vad som anses rätt och fel kan se olika ut i olika grupper i samhället och i olika samhällen.

Innehåll

Individ och samhälle

 

 Målet med arbetsområdet är att få mer kunskap om:

 • Vad är en identitet?

 • Vad påverkar din identitet?

 • Vilka samband finns mellan identitet och livsstil?

 • Vilka samband finns mellan utbildning, bostadsort och hälsa?

 

 Lärandemål

 • Jag kan diskutera och resonera kring hur en persons identitet skapas.

 • Jag kan diskutera hur olika personer uttrycker sin identitet.

 • Jag kan diskutera hur samhället påverkar och påverkas av individen.

 • Jag kan använda samhällsvetenskapliga begrepp.

 

 

Vilken hjälp kommer du att få:

 • Du kommer att ta del av fakta, både från flippar, filmer, textbok, olika texter och material från olika källor.

 • Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i basgrupp samt i helklass (EPA-metoden)

 • Du kommer få och få ge respons (själv- & kamratbedömning)

 • Du kommer att få möjlighet på lektionerna att öva på förmågorna

 

 

Vi kommer att arbeta med följande:

 • Presentation av arbetsområdet gemensam tankekarta “Vad innebär begreppet identitet”

 • Vi läser gemensamt Julias resa- diskussion om texten ( ungdomar) 

 • Vi läser om ungdomar och ungdomskultur och vad identitet innebär därefter arbetar vi med begreppslista.

 • Läsförståelse individen och samhället- Samband mellan identitet och livsstil

 • Arbetsuppgift gör en muntlig presentation  individen och samhällets påverkan på varandra (v49-50).

 • Respons

 • Arbetsområdet avslutas runt v 51

 

 

Matriser

Sh
Individ och samhälle

Enkel
Välutvecklad
Mycket välutvecklad
Resonemang
Föra resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra. Beskriva samband mellan olika faktorer som har betydelse för individens möjligheter till påverkan.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Använda begrepp och modeller.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Perspektiv och samband
Undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv genom att resonera om samband.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: