Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-01-13 08:57 i Hammars grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Teknik
Under vecka 3 - 13 kommer vi att arbeta med egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Innehåll

Arbetsområde med centralt innehåll

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer där du dokumenterar i form av skisser, bilder, samt fysiska modeller.

Förmågor att utveckla

Du kan resonera om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används. 

Dessutom medverkar du i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar. Utifrån instruktioner genomför du enkla konstruktionsarbeten där du resonerar om materialens egenskaper och om hur de sammanfogats. Du dokumenterar ditt arbete och använder då ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Syfte
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om tekniska lösningar i vardagen, hur de fungerar och kan användas. Undervisningen syftar också till att stimulera elevernas intresse för teknik. Vidare ska undervisningen i teknik bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp och uttrycksformer. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om teknik och presentera och utvärdera arbetsprocesser.

Arbetssätt

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du resonerar om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används. 

Jag kommer även att bedöma hur du medverkar i att undersöka och beskriva föremål. med enkla mekanismer och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar. Utifrån instruktioner genomför du enkla konstruktionsarbeten där du resonerar om materialens egenskaper och om hur de sammanfogats. Detta kommer också att bedömas. Så även hur du dokumenterar ditt arbete och använder då ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
  Tk  E 6
 • Eleven ger också något exempel på föremål där människan har härmat naturen.
  Tk  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
  Tk  E 6
 • Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
  Tk  E 6
 • Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: