Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2020 Mahtrax

Skapad 2020-01-13 09:05 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga efter egna förutsättningar, uppleva tillfredsställelse över framsteg samt känna tilltro till sin egen förmåga och därmed kunna lära och använda matematik såväl i vardag som i framtida sammanhang.

Innehåll

Mål/syfte

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga efter egna förutsättningar, uppleva tillfredsställelse över framsteg samt känna tilltro till sin egen förmåga och därmed kunna lära och använda matematik såväl i vardag som i framtida sammanhang.

 

Vilket förändrat/utvecklat kunnande förväntar vi att barnen visar oss?

 • Att barnen visar intresse för matematik och kan se meningen med matematik.
 • Att barnen visar intresse för ramsräkna gärna så långt som till 100.
 • Att barnen visar intresse och förståelse för hur tiotal är uppbyggt, t ex 29, 30 och 39, 40.
 • Barnen kan räkna 1-100, där barnen har knäckt koden efter tiotal,
 • Att barnen kan leka med matematik, genom att visa intresse för addition och subtraktion, för tal mellan 1-10.
 • Att barnen känner till att man kan räkna i tvåhopp och femhopp, t ex 2,4 6 osv och 5,10,15 osv.

 

Nuläge

Var är vi? 

Vi har sett att barnen har visat intresse för matematik. Barnen har kommit olika långt i sin utveckling av matematisk förståelse och ska utmanas utifrån sina förmågor.

 

Genomförande

Hur gör vi? 

Planerade undervisningstillfälle varje vecka i helgrupp samt i mindre undervisningsgrupp.

 •  Taluppfattning 1-100 grundläggande taluppfattning att räkna 1-100
 •  Kimslek, "trolla" med hjälp av fingrarna för ental, t ex 1+1=2 och 3+2=5
 • Vi räknar tvåhopp och femhopp.
 • TAKK tecken, använder matematiska begrepp
 • klassificera och jämföra i antal, storlek och färger
 • Sagor med matematiskt innehåll

 

Genom undervisningen vill vi att barnen utvecklar ett transdisciplinärt lärande.

Vi kommer att observera barnens kunnande och intresse för matematik genom att dokumentera både vuxenstyrda undervisningsstunder som i barnens egna lek och lärsituationer. Dokumentera i Unikum på gruppnivå samt  i enskilda lärloggar.

 

Koherens: vi vill att barnen ska förstå att varje sak har sin plats och att sakerna ska sorteras.

Minne: vi vill att barnen ska komma ihåg och kunna följa med i undervisningen till att peka ut, benämna och teckna.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: