Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren v. 2-7 2020

Skapad 2020-01-13 09:09 i Skandinaviska stiftelsen för utbildning Fristående förskolor
Förskola
Måndag: Normer och värden Tisdag: Språk Onsdag: Örebro Tema (lokalkännedom) Torsdag: Natur och Teknik Fredag: Barnens val

Innehåll

V.2 

 

Måndag

Lediga

 

Tisdag

Lediga

 

Onsdag

 

Presentation av nya temat

Gemensam samling 

Under samlingen pratar vi om vårt nya tema med barnen, Språk, Natur och Teknik, vad betyder dessa ord egentligen? Barnen får sedan välja mellan olika alternativ som handlar om vårt tema genom att använda iPad, Blue-Bot eller Vattenbana. 

 

Syfte:

 • Barnen utvecklar förmågan att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 • Barnen får möjlighet att själva påverka sin vardag 

 • Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. Torsdag

 

Natur och Teknik

 

Återvinning och hållbar utveckling kommer att vara i fokus i vårt arbete med natur och teknik. Först börjar vi med att titta på Sopfilmen Trollhättans sopor (5 min 22sek)  

Sedan diskuterar vi begreppet sopsortering. Varför sorterar vi sopor? Vad händer med våra sopor om vi bara slänger dem på marken? Vilka slags material bryts ner fort och vilka gör inte det? Vi hjälps vi åt tillsammans att sopsortera inomhus/utomhus. Vi hämtar olika föremål och frågar oss vad de är gjorda av och hur de ska sorteras. Syfte:

 

 • Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap, teknik och samband i naturen. 

 

Fredag 

 

Barnens val 

Högläsning 

Under samlingen frågar vi oss om gårdagen. Vad pratade vi om? Vilket tema kommer är det nu vi ska ha den närmsta framtiden? 

 

Barnens val. 

Barnens val innebär att barnen själva får välja mellan aktiviteter (3-4 per gång) som grundar sig i det pågående temat och läroplanens mål. Dessa aktiviteter brukar vara t.ex: Bluebot(programmering), lärande-appar, tekniska aktiviteter, arbete med ljusbordet, måleri m.m. Dessa aktiviteter ändras under varje nytt planeringstillfälle(under lov).

 

 

 • Syfte: Barnens utvecklar sin förståelse för demokratiska principer 

 • Barnen får möjlighet att själva påverka sin vardagVecka 3

 

Måndag

Högläsning 

 Under samlingen ska vi prata om hur man är en bra kompis. Vi ser även ett passande avsnitt av Daniel Tigers kvarter eller läser en passande kompisbok. Vi sjunger även en kompis sång, se längst ner. 

 

Syfte:

 • att barnen får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. När barnen är delaktiga blir de mer involverade i verksamheten. 

 • Det är barnens egna tankar och åsikter om en bra kompis som kommer fram och det blir lättare för barnen att ta till sig.

 • De övar språk, reflekterande tänkande och främjar känslan av sitt eget värde då de får uppleva att det man säger är viktigt (Läroplanen för förskolan).

 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Tisdag

Högläsning 

Vi arbetar under samlingen med bokstaven A. Med hjälp av bilder lär vi oss ord som börjar på bokstaven A exempelvis Apa, Affär, Akvarium, Akuten (en del ord innehåller mer än ett A). Barnen får leka med bokstäverna och få en förståelse för hur de används i skapandet av ord. Leken stimulerar barnens förmåga att koppla en viss bokstav (grafem) med ett visst bokstavsljud (fonem). 

 

Syfte: 

 • Barnen utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

 

Örebro Tema

Högläsning 

Vi åker till Örebro slottet

 

Syfte:

 •  Syfte: Utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.Torsdag

 

Natur och Teknik

Högläsning

Under samlingen diskuterar vi gårdagens utflykt. Vart var vi? Hur såg det ut? Vad var det roligaste med utflykten? Lärde vi oss något? Såg vi något vi aldrig sett förut? 

 

Därefter går vi en skogspromenad och tittar på allt som finns ute i naturen. Kanske ser vi material som inte egentligen borde ligga på marken (ex. plastpåsar). Återkoppla till förra veckans diskussion om återvinning. Syfte:

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.Fredag 

Barnens val 

 

Barnens val innebär att barnen själva får välja mellan aktiviteter (3-4 per gång) som grundar sig i det pågående temat och läroplanens mål. Dessa aktiviteter brukar vara t.ex: Bluebot(programmering), lärande-appar, tekniska aktiviteter, arbete med ljusbordet, måleri m.m. Dessa aktiviteter ändras under varje nytt planeringstillfälle(under lov).

 

Syfte:  

Utveckla självständighet och tillit till sin egna förmåga. Även utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av dem.

Vecka 4

Måndag 

 Under samlingen ska vi prata om hur man är en bra kompis. Vi ser även ett passande avsnitt av Daniel Tigers kvarter eller läser en passande kompisbok. Om tillfälle ges så sjunger vi även någon form av kompissång, se längst ner. 

 

Syfte:

 • att barnen får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. När barnen är delaktiga blir de mer involverade i verksamheten. 

 • Det är barnens egna tankar och åsikter om en bra kompis som kommer fram och det blir lättare för barnen att ta till sig.

 •  De övar språk, reflekterande tänkande och främjar känslan av sitt eget värde då de får uppleva att det man säger är viktigt (Läroplanen för förskolan).

 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Tisdag

 

Vi arbetar under samlingen med bokstaven B. Med hjälp av bilder lär vi oss ord som börjar på bokstaven B exempelvis Bok, Bebis, Banan, Bank, Barn, Behållare, Ben, Berg, Bil, Blind, Blåbär, Bläckfisk, Bostad (en del ord innehåller mer än ett B). Barnen får leka med bokstäverna och få en förståelse för hur de används i skapandet av ord. Leken stimulerar barnens förmåga att koppla en viss bokstav (grafem) med ett visst bokstavsljud (fonem). 

 Vi tittar på Bästa bokstaven, Avsnitt B https://urplay.se/program/183651-basta-bokstaven-b

Syfte: 

 • Barnen utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.Onsdag

 

Plocka skräp i skogen

Idag går alla barn ut och plockar skräp i ”skogen”(närområdet) vi sorterar plast, papper, metall osv i olika påsar och pratar om påverkan av sopor i naturen. Hur det påverkar miljö och djur?

 Material: Påsar

 

Syfte: Barnen får möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. De ges även möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.
Torsdag

Under torsdagen är fokuset på vad vi gjorde igår, att vi får samtala med barnen under samlingen. Vad pratade vi om? Vad tyckte vi var viktigt att ha med oss? 

 

Idag åker barnen och sorterar de sopor vi plockade igår. Återvinningstation finns bl.a. i Solhaga, Rosta centrum

Sök på hitta.se efter angiven återvinningstation och glöm inte att boka buss om nödvändigt.

 

 

Syfte: Barnen får möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. De ges även möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.Fredag 

 

Barnens val

 Barnens val innebär att barnen själva får välja mellan aktiviteter (3-4 per gång) som grundar sig i det pågående temat och läroplanens mål. Dessa aktiviteter brukar vara t.ex: Bluebot(programmering), lärande-appar, tekniska aktiviteter, arbete med ljusbordet, måleri m.m. Dessa aktiviteter ändras under varje nytt planeringstillfälle(under lov). 

 

Syfte: 

 

 • Syfte: Barnens utvecklar sin förståelse för demokratiska principer 

 • Barnen får möjlighet att själva påverka sin vardag

 

Vecka 5

Måndag

 Under samlingen ska vi prata om hur man är en bra kompis. Vi ser även ett passande avsnitt av Daniel Tigers kvarter eller läser en passande kompisbok. Om tillfälle ges så sjunger vi även någon form av kompissång, se längst ner. 

 

Syfte:

 • att barnen får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. När barnen är delaktiga blir de mer involverade i verksamheten. 

 • Det är barnens egna tankar och åsikter om en bra kompis som kommer fram och det blir lättare för barnen att ta till sig.

 •  De övar språk, reflekterande tänkande och främjar känslan av sitt eget värde då de får uppleva att det man säger är viktigt (Läroplanen för förskolan).

 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma reglerTisdag

 

Vi arbetar under samlingen med bokstaven C. Med hjälp av bilder lär vi oss ord som börjar på bokstaven C exempelvis Champion, Choklad, Circus, Citron, Cykel, Chef, Chimpans (en del ord innehåller mer än ett C). Barnen får leka med bokstäverna och få en förståelse för hur de används i skapandet av ord. Leken stimulerar barnens förmåga att koppla en viss bokstav (grafem) med ett visst bokstavsljud (fonem). 

 

Vi tittar på "Bästa bokstaven" Avsnitt C https://urplay.se/program/183652-basta-bokstaven-c

Syfte: 

 • Barnen utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

Onsdag

 

Aktivitet: Gå till svartån, mata fåglarna. Vilka olika sorters fåglar finns det? Kan vi räkna hur många fåglar det är? Varför ser fåglarna olika ut?


Se PDF under ""uppgifter" för info om fåglar.


Torsdag

 

 

Morgonsamling: Vi pratar om vilka fåglar vi såg igår och följer upp om barnens tankar och funderingar. Använd Bilderna som finns inlagda här i planeringen. Fågelbilder finns även enskilda färdiga laminerade i förrådet i lådan "Samlingsmaterial och planeringsinspiration". Mer om fåglar från naturskolan finns även på google drive. 

 

 Aktivitet: Sortering, Storlek och Prepositioner

 

Vi går ut till skogen/ gräsmattan och samlar ihop olika naturmaterial sedan delar vi in barnen i små grupper eller två och två och ber dem att sortera sakerna utifrån storlek och längd och ger dem i uppgift att lägga exempelvis en pinne, två kottar och en sten antingen framför (ett träd, en buske osv) bakom, bredvid eller mittemellan. Be barnen ta kort och filma varandra när de utför de olika aktiviteterna (viktigt att pedagogerna är med och hjälper till). 

 

Syfte: Aktiviteten är både språkfrämjande då barnen får lära sig om prepositioner och grundläggande grammatik samt utvecklande vad gäller förståelse av teknik, matematik, storleksförhållande samt natur.

  

Fredag 

 

Barnens val 

Barnens val innebär att barnen själva får välja mellan aktiviteter (3-4 per gång) som grundar sig i det pågående temat och läroplanens mål. Dessa aktiviteter brukar vara t.ex: Bluebot(programmering), lärande-appar, tekniska aktiviteter, arbete med ljusbordet, måleri m.m. Dessa aktiviteter ändras under varje nytt planeringstillfälle(under lov). 

 
Vecka 6

Måndag

 Under samlingen ska vi prata om hur man är en bra kompis. Vi ser även ett passande avsnitt av Daniel Tigers kvarter eller läser en passande kompisbok. Om tillfälle ges så sjunger vi även någon form av kompissång, se längst ner. 

 

Syfte:

 • att barnen får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. När barnen är delaktiga blir de mer involverade i verksamheten. 

 • Det är barnens egna tankar och åsikter om en bra kompis som kommer fram och det blir lättare för barnen att ta till sig.

 •  De övar språk, reflekterande tänkande och främjar känslan av sitt eget värde då de får uppleva att det man säger är viktigt (Läroplanen för förskolan).

 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven D och pratar om vilka olika ord som börjar på D. Under samlingen pratar vi även om hur bokstaven låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

Vi tittar på Bästa bokstaven, avsnitt D https://urplay.se/program/183653-basta-bokstaven-d

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

 

Aktivitet: Jobba med färger - vilka färger kan man blanda och vilken färg blev resultat ? Vi arbetar bara med grundfärgerna (Blå, röd, gul, grön) Droppa en tråd i färg och lägg på ett papper. 

Vi behöver:
Papper
Färg
Garn

Gör så här:

 

Vik målarpappret i mitten och öppna det igen. Måla garnbiten med olika färger (ha rikligt med färg och lämna en ände omålad) och sen lägg garnbiten i ett valfritt mönster på ena sidan utav det vikta pappret med den omålade änden utanför kanten. Vik nu pappret. Med ena handflatan tryckt mot pappret på bordet, dra i snöret och sen titta på ditt konstverk! Variera med att lägga snöret olika och dra åt olika håll, och med olika färger som garnet doppas i.

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Torsdag

Landart

Vi gör utomhuskonst med hjälp av olika naturföremål. Vi börjar dagen med att visa barnen exempel på hur landart kan se ut med hjälp av Ipads/Smartboards och diskuterar kring vilka skapelser man kan göra. Sedan får barnen gå ut i naturen och låta fantasin flöda och avbilda vad de vill som djur, blommor eller människor med hjälp av det material de hittar utomhus. Efter de är färdiga får varje barn låna pedagogens iPad och ta en bild på sitt konstverk.

 

 

Syfte: Barnen får lära sig om begrepp som konst, teknik och natur och hur dessa hänger samman. De får även möjlighet att använda sig av sin fantastiska fantasiförmåga och känna av skapande glädje. De får även föreviga sina konstverk med hjälp av digitala hjälpmedel. Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Fredag 

 

Barnens val 

 

Barnens val innebär att barnen själva får välja mellan aktiviteter (3-4 per gång) som grundar sig i det pågående temat och läroplanens mål. Dessa aktiviteter brukar vara t.ex: Bluebot(programmering), lärande-appar, tekniska aktiviteter, arbete med ljusbordet, måleri m.m. Dessa aktiviteter ändras under varje nytt planeringstillfälle(under lov).

 

Vecka 7

Måndag

 Under samlingen ska vi prata om hur man är en bra kompis. Vi ser även ett passande avsnitt av Daniel Tigers kvarter eller läser en passande kompisbok. Om tillfälle ges så sjunger vi även någon form av kompissång, se längst ner. 

 

Syfte:

 

När barnen är delaktiga blir de mer involverade i verksamheten. 

 • Det är barnens egna tankar och åsikter om en bra kompis som kommer fram och det blir lättare för barnen att ta till sig.

 •  De övar språk, reflekterande tänkande och främjar känslan av sitt eget värde då de får uppleva att det man säger är viktigt (Läroplanen för förskolan).

 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven E. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

Bästa bokstaven, Avsnitt E https://urplay.se/program/183653-basta-bokstaven-d

 

 

Onsdag

 

Idag lär vi oss om kompost och kretsloppet under jorden och varför de är så viktigt att lägga sopporna rätt och hur vi kan hjälpa plantor och träd omkring oss att växa och må ännu bättre. Detta genom att tillsammans göra ett konstverk av just detta.

Se kompostsången på Youtube: https://youtu.be/FTmHm0GBUwA

 

 

Förberedelser: Pedagogerna gör en bakgrund på ett A1 ark av papper:

 

 

 

Under tiden får barnen rita träd blommor, maskar, maskbajs och biologiskt material (bananskal, löv, äppleskruttar osv. ) av olika slag, vi kan även hämta löv och grenar av olika slag utifrån. Vi målar även olika typer av skräp (ink glas, burkar osv.)eller använder oss av papperstussar eller bitar av plast och metall. Vi ritar även sol moln och vattendroppar. När allt har torkat fortsätter vi med projektet, torsdag samma vecka. Dela gärna ut uppgifter till barnen vad de ska rita eller måla så att inte allt blir samma och likadant.

 

Material:

·         A1 papper (3st ark)

·         Kartong/tjockt papper vitt

·         Sax

·         Färgpennor

·         Häftmassa

·         ”Skräp” dvs. papper, plast osv.

 

 

Syfte:  Barnen får förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

 

Torsdag

 

Experiment med ballong (Har bild ) 

 

- En liten, tom flaska
- En ny ballong
- Ett msk. mått.
- Ättika alternativt vinäger.
- Bakpulver.
- En liten tratt.


1. Häll 4 msk ättika eller vinäger i flaskan.
2. Häll 1-2 msk bakpulver in i ballongen med hjälp av tratten.
3. Trä ballongen över flaskhalsen nyp till om ballongen så att inte bakpulvret åker ut.
4. När ballongen sitter säkert fast över flaskhalsen kan du börja att långsamt räta ut den till ett upprätt läge som möjliggör bakpulvret att falla ner i flaskan. Den kemiska reaktionen får ballongen att blåsas upp.

 

Diskutera med barnen, vad var det som hände? Varför?

Fredag 

 

Barnens val 

 

Barnens val innebär att barnen själva får välja mellan aktiviteter (3-4 per gång) som grundar sig i det pågående temat och läroplanens mål. Dessa aktiviteter brukar vara t.ex: Bluebot(programmering), lärande-appar, tekniska aktiviteter, arbete med ljusbordet, måleri m.m. Dessa aktiviteter ändras under varje nytt planeringstillfälle(under lov).

 

 

Kompissången

 

Uppgifter

 • Fåglar

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: