👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupningsarbete Universum åk 8

Skapad 2020-01-13 09:20 i Äppelviksskolan Stockholm Grundskolor
Enskilt fördjupningsarbete Universum
Grundskola F – 8 Fysik
Ett fördjupningsarbete som du själv väljer från Universums enorma utbud.

Innehåll

Uppgift

Du ska skriva ett fördjupningsarbete om något som intresserar dig kring universum. Utgå från en frågeställning som du besvarar genom ditt arbete.

Texten skall vara anpassad till målgruppen (klasskamrater) men samtidigt vara skriven med naturvetenskapligt språk. Sakligt, utan talspråk och med rätt begrepp. Texten skall rymmas på 1 A4 med teckenstorlek 11-12. Ni skriver i skolan under v2-3. Inlämning 22/1 efter lektionen.

Fakta som inte är allmängiltig (tex från wikipedia eller boken) utan väldigt specifik behöver du ange med källor.

 

Här hittar du bra och lättläst fakta:

https://illvet.se/universum

https://www.ne.se/uppslagsverk/

https://laromedel.ne.se/course/46635  (läromedel online)

https://fysik.ugglansno.se/kurs-astronomi/ (läromedel online)

https://app.studi.se/l/big-bang   (studis filmer)

 

Matriser

Fy
Universum fördjupningsarbete åk 9

Nivå 1
nivå 2
nivå 3
Fakta
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper

Ämne/område

Fakta innehåll: Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar. Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling. Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa. Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. Analys: Att kunna förklara/reflektera och visa på samband med hjälp av fysikikaliska begrepp och lagar. Kunna diskutera vardagliga händelser och motivera sitt ställningstagande samt beskriva konsekvenser. T.ex. vad händer om månen ger sig "iväg" från jordens omloppsbana? Förståelse: Visar på förståelse genom resonemang kring fysikaliska begrepp och modeller som visar på samband som rör solsystemets, galaxernas och universums uppbyggnad och hur dessa samverkar.
Nivå 1
nivå 2
nivå 3
Analys
Beskriver och kan ge exempel
Förklarar och visar på samband
Förklarar, visar på samband och generaliserar
Förståelse
För enkla resonemang
För utvecklade resonemang
För välutvecklade resonemang