👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låtsasheten våren 2020

Skapad 2020-01-13 09:36 i Parkens förskola Norrtälje
Konstruktion i rörelse
Förskola
Är talang något annat som ingen annan kan? Tillsammans utforskar och undersöker vi konstruktioner i rörelse.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?

Barnen har stor förkunskap inom konstruktion i Byggrum och verkstad med återvinningsmaterial. Vi har upptäckt hur barnen även konstruerar med försök till rörelse.

 

Syfte och mål

Vi ska erbjuda barnen olika verktyg för att lyckas i sina försök att få konstruktioner i rörelse.

• Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

• Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan  

Kunna se samband och sammanhang i de olika konstruktionerna.

Viljan att samarbeta.

Ta till vara på varandras tankar och idéer.

 

Vi har nått målen när

När barnen är tillfreds med sina konstruktioner i rörelse.

När vi ser ett genomgående samarbete.

 

Genomförande  

I Låtsashetens undervisningstillfällen vilka sker 3 gånger i veckan ges barnen möjlighet att utveckla dessa förmågor. 

Just nu behövs material till en vindbrygga, tampar och fästningsanordning.

Vad behöver vi förändra och utveckla i miljö/material?

Malin och Åsa undervisar i gruppen.

Pedagogerna reflekterar grovt varje vecka och finjusterar planeringen efter behov. Pedagoger reflekterar inför varje tillfälle tillsammans med barnen.