👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar i vår närmiljö - år 3

Skapad 2020-01-13 09:44 i Ugglums skola 5-9 Partille
LPP Fåglar år 3
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att lära oss om olika sorters fåglar i Sverige, varför flyttar en del fåglar medans andra stannar kvar? Vi kommer under några veckor att lära oss om olika fågelarter i vår närmiljö samt lära oss att känna igen några. Vi ska också ta reda på hur fåglar anpassar sig till naturen och årstiderna och hur arter kan grupperas och sorteras.

Innehåll

1. Mål

 • Känna igen, namnge och kunna berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • Förstå och kunna förklara varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • Namnge fågelns olika delar
 • Kunna några ämnesspecifika ord och begrepp som har med fåglar att göra.
 • Kunna skriva en enkel faktatext om en eller flera fåglar

2. Det här kommer vi att arbeta med

 

 • Grupp och pararbeten med hjälp av  kooperativa strukturer
 • vi kommer att se undervisningsfilmer om våra fåglar i närmiljö
 • läsa faktatexter om fåglar
 • skriva fakta om någon/några fågel/fåglar
 • Enkla fältstudier och observationer
 • rita och måla fåglar
 • skapa fåglar i lera
 • lyssna på fågelläten
 • muntlig presentation av arbete i mindre grupp

3. Detta kommer vi att bedöma

 • Din förmåga att delta aktivt i par och grupparbeten
 • Din förmåga att känna igen och namnge några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • Din förmåga att skriva en enkel faktatext och skapa en bild till texten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3