👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekvationer

Skapad 2020-01-13 09:51 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

 

  • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Detta ska vi arbeta med (Centralt innehåll):

  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Metoder för ekvationslösning.
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Det här ska du kunna: 
Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

  • Kunna använda balansmetoden för att lösa ekvationer.
  • Kunna teckna egna ekvationer och pröva lösningar till ekvationer.
  • Kunna använda ekvationer för att lösa problem.

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om dessa begrepp:

Numeriskt uttryck, algebraiskt uttryck, variabel, värde av uttryck, förenkling av uttryck, parentes, vänsterled, högerled, balansmetod

Bedömningsunderlag

Under det här arbetsområdet kommer följande att ligga till grund för bedömning:

  • Skriftligt prov

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
E
C
A
Metod
Eleven kan välja och använda ... matematiska metoder med..anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med.. resultat.
i huvudsak fungerande..viss.. tillfredsställande ändamålsenliga... relativt god..gott
ändamålsenliga... relativt god..gott
ändamålsenliga och effektiva...god... mycket gott
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett ... fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med...anpassning till problemets karaktär samt ... formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
...i huvudsak... viss...bidra till att
...relativt väl...förhållandevis god... formulera.. som efter någon bearbetning
...väl...god...formulera ...