👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska

Skapad 2020-01-13 09:53 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Moderna språk - språkval
VT-20 åk 6

Innehåll

Spanska planering VT-20

 

 Årskurs och tidsperiod:

Spanska åk 6 VT  2020

 

 

Övergripande mål från läroplanen:

-        kan lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

-        kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur och språk, kan tala om hur människor i Spanien har det

-        kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande

 

Syfte - förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen:

Du ska ges förutsättning att utveckla din förmåga att

-        förstå talat och skrivet språk

-        formulera dig och kommunicera i tal och skrift

-        använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd; genom att använda det du kan samt på andra sätt, t ex genom gester och omskrivningar få fram det du menar

-        reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i Spanien

-        ha tilltro till din egen förmåga att använda spanskan i olika situationer.

 

Centralt innehåll och arbetsformer:

Centralt innehåll:

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser

Vardagsliv och levnadssätt

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning

Hur ord och fasta språkliga uttryck, t ex artighetsfraser och tilltalsord, används

Presentationer, instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 

Arbetsformer:

Du kommer i huvudsak använda läromedlet Vale6 , lärobok. Du kommer främst att arbeta med läroboken för att öva läsförståelse och uttal, där du tränar ord, meningar, grammatik och hörförståelse. Vi kommer att göra skriftliga och muntliga övningar på lektionerna. Du kan arbeta ensam, i parövningar eller i en grupp.  Följande områden kommer vi att arbeta med under vårtermin

 

·        Cuántos chicos hay en tu clase

·        Cuánto cuesta?, a la izquierda, a la derecha, en el centro.

·        räkneord: 1-1000, hundratal

·        kroppsdelar

·        tala om var man har ont

·        klockan

·        me gusta , te gusta

·        Familjeord

·        Kläder

·        Veckodagarna

·        Prata om vad man gör på fritiden

 

 

Grammatik:

 

·        bestämd artikel el-la/ los-las

·        me gusta, te gusta

·        adjektivsböjning i singular

·        genitiv

·        presens i singular av ar verb

 

 

Kunskapskrav och bedömning

 Jag bedömer din förmåga att

-        förstå talad spanska

-        förstå skriven spanska

-        redogöra för och kommentera innehållet i talad och skriven spanska

-        formulera dig på spanska i tal och skrift, våga använda språket och lösa problem på flera olika sätt när språket inte räcker till

-        kunna använda grammatiska regler och uttrycka dig varierat genom att använda nya ord och uttryck

 

Jag bedömer ovanstående förmågor fortlöpande under lektionerna och i läxförhör. Under lektionerna kan du visa dina förmågor i samtal och övningar, enskilt, i parövningar eller tillsammans i en lite större grupp. Vi har en lektionspass i veckan och vi har läxa en gång i veckan.