👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-01-13 10:05 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Biologi
Matspjälkning - Andning - Cirkulation

Innehåll

Syfte:

Genom undervisning ges du förutsättningar att:

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Detta kommer vi att arbeta med (Centralt innehåll)

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 Detta ska du kunna: 

Efter avslutat arbetsområde du ha kunskap om: 

 • uppbyggnaden och funktionen:
  • matspjälkning
  • andning
  • cirkulation
 • någon sjukdom som kan drabba organsystemet. 

Begrepp:

Cell, vävnad, organ, organsystem, cellandning, andningsorganen (näshålan, luftstrupen, luftrören och lungorna), luftblåsor, flimmerhår, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar, blodplasma, hjärtats delar, syrefattigt blod, syrerikt blod,stora kretsloppet, lilla kretsloppet, artärer, vener och kapillärer, näringsämnen (kolhydrater, protein, fett, vitaminer och mineralämnen), enzymer, matspjälkningsorganen( munhåla, magsäck, tolvfingertarm, tunntarm och tjocktarm).

Bedömning

Skriftligt prov 

Matriser

Bi
Kroppen

Insats krävs
E
C
A
Ny nivå
Biologiska begrepp, teorier och modeller
Eleven har...kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att...dessa med..användning av biologins begrepp, modeller och teorier
grundläggande ..ge exempel och beskriva..viss..
..mycket goda.. förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag.. god..
..mycket goda.. förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag.. god..