👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unser Planet Woche 2-11

Skapad 2020-01-13 10:05 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Undervisning: • Du läser/lyssnar på olika texter om miljö och klimat • Du ska kunna tala om något som hände för länge sedan • Du tränar dig i att använda preteritum/imperfekt av svaga och starka verb • Du tränar dig i att använda imperativ, (modala hjälpverb i presens)

Innehåll

           

Woche

Montag

Dienstag

Mittwoch

2

 Weihnachtsferien!

3

Baden im Rhein?

S.34-35(der Fluss-e+) (Activboard)

Ord s: 111 /126  (Activboard)

Aufgabe:

Kunna översätta dialogen

Spela 1 av rollerna S.34

Använd svenska översättningen       Quizlet:

https://quizlet.com/185612242/baden-im-rhein-s34-35-dialog-flash-cards/

TEST: Vokabeln

Zu zweit-Lückentext

Dialog schreiben und spielen!

Textfragen

 

Präteritum/imperfekt

Schwache Verben 

Heft S.3-6

https://quizlet.com/180300003/preteritum-av-svaga-verb-sid-4-6-im-heft-flash-cards/

 

 

Test: Präteritum

 

Präteritum- Starke Verben

Aufgabe bis am Donnerstag

: S. 7+ S. 7-8 + S.9 (halva) + S. 13- 14 im Heft

https://quizlet.com/180312699/tema-svaga-verb-i-preteritum-flash-cards/

 

4

Test: Starke Verben:

geben, schreiben, kommen,

liegen, laufen, schmelzen, heißen, sehen, sein

Imperativ Genomgång + S. 161-162 im Textbuch + Übung im Heft

https://quizlet.com/180308697/tema-starka-verb-i-preteritum-flash-cards/

B. Die weißen Riesen sterben

S. 36-37 Halben Text

Lesen, hören, 5 Fakten schreiben

 

Aufgabe:

Quizlet- Fakten (Teil 1 vom Text)

https://quizlet.com/181554611/teil-1-die-weissen-riesen-sterben-s36-37-flash-cards/

B. Die weißen Riesen sterben

S. 36-37 Teil 2 hören, lesen

 

Textfragen

 

Aufgabe: Quizlet -Fakten (Teil 2 vom Text)  ord+ text s:111/126

https://quizlet.com/181909536/teil-2-die-weissen-riesen-sterben-s36-37-flash-cards/

5

 

 

 

 

Test: Quizlet Teil 2 Sätze Speed-dating (anv. Svenska översättningen på Quizlet till hjälp )

 

Aufgaben mit Präteritum (Svaga/starke 2 sidor)

+ S.13-14 im Heft + Övningsmästaren

S. 38-39+ 40

C. Jeder kann helfen Teil 1

Aufgabe: Was kannst du für die Umwelt tun? S.112+ verb genomgång. Text hören. Ausdrücke finden.

Korrigiere mit Quizlet.

Aufgabe: Fakten lernen S.38-39

Quizlet:

https://quizlet.com/183766229/teil-1-jeder-kann-helfen-s38-39-flash-cards/

Jeder kann helfen Teil 2

Aufgaben/Übungen

Seite 10 (Übung 1 + 2)

 

Aufgabe: Noch Fakten Teil 2 (Quizlet)

https://quizlet.com/185249088/teil-2-jeder-kann-helfen-s38-39-flash-cards/

 

 

 

6

SAMTALSDAG!

S. 39 noch mal hören

Lückentext – tävling (Wettbewerb)

 

S.17 im Heft

 

Aufgabe: S.17   Quizlet:

https://quizlet.com/185623195/s17-im-heft-unser-planet-flash-cards/

S. 42-43 Vor 100 Jahren

Aufgabe: Fakten vom Text + Vokabeln 

Textarbeit: Vor 100 Jahren

S. 15-16 im Heft

 

https://quizlet.com/185246776/verb-i-infinitiv-som-har-med-miljo-att-gora-flash-cards/

 

7

Mod hjälpverb presens

Wiederholung!

https://quizlet.com/186829452/smaord-bra-att-kunna-flash-cards/

 

Wiederholung!

https://quizlet.com/186829452/smaord-bra-att-kunna-flash-cards/

8

 

Wiederholung!

https://quizlet.com/186829452/smaord-bra-att-kunna-flash-cards/

E/C/A-prov- uppsats

 

Modala hjälpverb i  preteritum

9

SPORTFERIEN!

10

Bisats

Bisats/ Rel. pron. „som“

Bisats / Rel.pron. ”som”


         

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Moderna Språk TYSKA

E
C
A
Lyssna och förstå
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Läsa och förstå
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala och samtala
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Skriva
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.