Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

In my spare time I love to...: Muntlig presentation år 7

Skapad 2020-01-13 10:12 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Muntlig presentation av ett sommarminne.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Du väljer ditt eget fritidsintresse och har det som arbetsområde. Det kan vara en artist/ett band/musikgenre, en skådespelare/filmgenre, en författare/bok/litteraturgenre, en sport/ett lag, ett dataspel, en YouTube-kanal med mera. Om du inte har ett fritidsintresse så välj något som du kanske skulle vilja ha som fritidsintresse. Du ska presentera ditt fritidsintresse för mig eller klassen muntligt. Du väljer på vilket sätt du gör det, som ett föredrag, ett videoklipp eller ett radioprogram/podd.

Innehåll

Det här kommer du att arbeta med

Ditt fritidsintresse. Muntlig presentation. Enskilt eller i par. Skriv upp dig/er på lärarens lista vilket ämne du/ni jobbar med och hur det ska presenteras. 

Så här kommer vi att arbeta

A. FAKTAINSAMLING

• Ta fram fakta på olika webbsidor och de digitala kanaler som är relevanta.

• Samla fakta som du redan har eftersom du själv är expert på detta.

• Skapa en mapp på ditt konto i Skolplattformen och skaffa en plastmapp för lösa papper. Samla dina filer och ditt material på samma ställe. 

• Om det behövs och du vill: Intervjua vuxna som är aktiva, tex om du tränar i ett lag så kan du intervjua din tränare.

• Om det behövs och du vill:: Intervjua andra ungdomar är som aktiva, tex i ditt lag, i ditt band, andra fans eller som spelar samma spel som du. Om du vill intervjua någon över Skype/FaceTime som finns i något annat land går det bra.

B. SKAPA

• Välj din form för att presentera, föredrag, filmklipp eller radio/podd. Se till att du har rätt teknik för din presentation.

• Strukturera din presentation: bakgrund och lite historik, allmänt om ämnet, detaljer, din egen upplevelse och åsikt, övertyga andra.

• Skriv ett manus i form av stödord och rubriker. Denna ska lämnas in.

• Gör en skriftlig källförteckning. Denna ska lämnas in.

• Träna på din presentation. Be någon lyssna. Träna på att släppa manus och sök kontakt med dem som lyssnar.

C. GENOMFÖR

• Presentera ditt fritidsintresse, förklara hur det fungerar, berätta om särskilt viktiga personer, berätta om vad du själv gör och känner och vad andra tycker. Gör din presentation på ett sådant sätt så att andra blir intresserade och nyfikna. 

• Om du gör din presentation i form av film eller radioprogram/podd - dela detta med din lärare via AirDrop eller Dropbox. 

• Presentationerna ska genomföras i klassen/lämnas in vecka 5-6. Enskild presentation hålls i 5-10 minuter. I par 10-20 min. 

Bedömning på själva framförandet

 • tydlig struktur: inledning, huvuddel, summering och avslut
 • använder olika digitala verktyg för att kommunicera och levandegöra (inte underhålla)
 • håller tiden

 • tala tydligt och begripligt
 • tala till dem som lyssnar
 • omformulera dig om du inte kommer på vad ett ord heter på engelska
 • säkerhet i språket: uttal, ordval, variation, hur fritt och ledigt du kan tala (läs inte innantill).

 • fylligt innehåll på både allmän nivå och detaljnivå
 • relevant innehåll
 • väcker intresse och engagemang
 • använder ord som passar in i sammanhanget
 • binder ihop presentationens olika delar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskrav Muntlig presentation År 7: Fritidsintressen

E
C
A
Förmågan att välja och använda texter och andra informationskällor
Eleven kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmågan att välja och använda talat språk
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Muntliga framställningar

E
C
A
Förmågan att redogöra och presentera och visa språklig säkerhet
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att uttrycka sig i samtal och visa språklig säkerhet
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att välja och använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: