👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemin

Skapad 2020-01-13 10:12 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Kemi
Under detta arbetsområde ska du få lära dig mer om det som bygger upp alla ämnen på jorden - atomer. Vi ska även lära oss om hur ämnen kan reagera med varandra för att bilda nya ämnen. Vi ska också arbeta praktiskt där vi får lära oss om hur man kan separera ämnen som är blandade med varandra.

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera, och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
 • genomgöra systematiska undersökningar i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och inuti människan.

 

 

Kunskapsmål

 Efter avslutat arbetsområde ska du känna till:

 • några ämnens olika egenskaper.
 • vad en atom är och hur de är uppbyggda
 • vad en molekyl är.
 • vad ett grundämne är och känna till några grundämnens kemiska beteckning.
 • vad en kemisk förening är.
 • vad en kemisk reaktion är och hur dessa kan skrivas med hjälp av formler. 
 • ämnens tre former; fast, flytande och gas, och vad som händer med molekylerna under dessa faser.
 • olika sorters blandningar och deras egenskaper
 • olika separationsmetoder

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

atom, atomslag, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemiskt tecken, periodiska systemet, kemisk reaktion, molekylformel, reaktionsformel, fast form, flytande form, gasform, fysikalisk omvandling, kemisk omvandling, kondenserar, förångas,  blandning, rena ämnen, uppslamning, lösning, mättad lösning, lättlöslig, svårlöslig, olöslig, lösningsmedel, emulsion, separera, sedimentera, filtrera, centrifugera, destillation, kromatografi, 

Arbetssätt

Genomgångar, uppgifter – enskilt och i grupp, film, samtal och diskussion, laborationer.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske på ett skriftligt prov, skriftliga planeringar av laborationer och laborationsrapporter.

Matriser

Ke
Bedömningsmatris

Insats krävs
E
C
A
Begrepp, teorier och modeller
Eleven har.. kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ... dessa med ...användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
..grundläggande...ge exempel på och beskriva...viss..
goda...förklara och visa på samband inom..relativt god
mycket goda....förklara och visa på samband inom med något generellt drag...god
Planera laborationer
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även...enkla frågeställningar och planeringar som det... går att arbeta systematiskt utifrån.
.bidra till att formulera..
..formulera...som det efter någon bearbetning...
..formulera...
Dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då...slutsatser med ...koppling till kemiska modeller och teorier.
...enkla...viss..
..utvecklade..relativt god
välutvecklade...god..
Felkällor
Eleven för ….resonemang kring resultatens rimlighet och …. på hur undersökningarna kan förbättras.
….enkla… bidrar till att ge förslag..
..utvecklade...ger förslag..
...välutvecklade..visar på nya tänkbara frågeställningar..