Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder - linjer

Skapad 2020-01-13 10:14 i Spängerskolan Kristianstad
Planering med insperation från bildrummet.se och bildlararen.com. Bildexempel är lånade där ifrån.
Grundskola 4 – 6 Bild
Vi ska jobba med linjer, vilket är grunden till mycket konst. Linjer används för att visa konturer på former samt för ytor. De används även till att visa fart i en bild.

Innehåll

Vi ska jobba med linjer, vilket är grunden till mycket konst. Linjer används för att visa konturer på former samt för ytor. De används även till att visa fart i en bild. Först kommer vi prata om hur olika linjer ser ut och vad de kallas. Sen kommer vi göra två uppgifter där ni får träna på att använda linjer för att skapa bilder på olika sätt. Det vi lär oss om linjer kommer vi ha stor användning av i nästa område när vi ska göra serier. 

 

Lektion 1: Kort genomgång (https://prezi.com/view/3s31mgPenGQKRbGpYokH/ ) om linjer och sen gör vi arbetsbladet om linjer tillsammans. Arbetsbladet kommer hjälpa oss lära oss hur vi kan prata om linjer och bilder på rätt sätt. Hinner vi går vi genom uppgiften stadssilhuett. 

Lektion 2: Vi arbetar vidare med våra stadssilhuetter.

Lektion 3-5: Vi påbörjar  och arbetar med uppgiften med konstbilder och linjer.

 

 

 

Uppgifter

 • Arbetsblad - Linjer

 • Stadssilhuett

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Kunskapskrav åk 6

Kommunicera med bilder

>
>
>
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

>
>
>
Redskap för bildframställning
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinerar bildelement
Element är alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger, tecken och former.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

>
>
>
Egna idéer och inspiration
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Arbetar för att komma framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Bedöma och ge omdöme
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: