Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 7 Luft, vatten, mark, syror och baser

Skapad 2020-01-13 10:49 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola F – 9
Vi ska titta på luftens sammansättning, förstå vattnets kretslopp och hur vårt avloppsvatten kan renas. Vi ska också bli bekanta med begreppen syror och baser och vad dessa kan betyda för vår miljö.

Innehåll

Kemi Luft, mark, vatten, syror och baser. Åk 7.

 

Eleverna ska kunna:

 • #  Om vår luft och om luftens gaser (karaktärer).

 • #  Om växthuseffekt, fossila bränslen och ozon.

 • #  Vattnets egenskaper och kretslopp.

 • #  Hur vi renar vatten.

 • #  Densitet, vad är det?

 • #  Vad är malm, mineral och hur får vi fram det.

 • #  Om syror och baser, vad är indikatorer. Syrors och basers

      egenskaper. Kunna ge exempel på starka och svaga syror.

 • #  Försurning.

  Eleverna ska också kunna redogöra för några laborationer vi har gjort och vad de har observerat. 

  E-kriterier:
  Kunna redogöra enkelt kring luftens sammansättning, vad växthuseffekt är, veta vad fossila bränslen är, känna till vattnets kretslopp och olika faser, veta och kunna ge exempel på mineraler, känna till pH-skalan och baser och syrors egenskaper, samt känna till försurning.

  C-kriterier:
  Djupare kunskap om luftens och dess gasers egenskaper, kunna på ett djupare sätt sätta ihop förstärkt växthuseffekt, fossila bränslen och klimatförändringar. Känna till vattnets specifika egenskaper, redogöra för olika densiteter i ämnen., förstå hur man renar vatten.

  A-kriterier:
  Genom sina teoretiska kunskaper kunna analysera effekter och följder av olika miljöpåverkan. Kunna hitta teoretiska förklaringar genom att ha observerat olika laborationer och dess resultat.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: