Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jobba med bråk

Skapad 2020-01-13 10:52 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
bråk
Grundskola 5 – 6 Matematik
Om en tredjedel av klassen, som ju består av 21 elever, fått glass av Lotta, hur många är det då som blir lite besvikna och förvånade? I det här arbetsområdet får du lära dig om bråktal. Du får växla mellan bråktal och blandad form och öva dig att förkorta och förlänga bråktal.

Innehåll

När vi arbetat klart med momentet bråk vill jag att du kan

förkorta bråk, t.ex. 3/9 = 1/3. 
växla mellan bråkform, t.ex. 11/4 = 2 3/4.
addera bråk, 3/7 + 2/7 = 5/7
subtrahera bråk, 5/9 - 2/9 = 3/9.
multiplicera bråktal, 3 X 5/6 = 15/6 = 2 3/6.
dividera bråk, 1/2 / 2 = 1/4.

Jag vill också att du då kan lösa enklare problemlösning med hjälp av dina kunskaper om bråk,

 

Matriser

Ma
bråktal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. (T.ex. 13/4 = 3 1/4)
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: