Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Desert island vt 2020 Sa11A

Skapad 2020-01-13 10:57 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 8 Engelska
Haven't we all dreamt of beautiful islands with palm trees and white beaches? Swimming in warm, green water. Wonderful! But what if you were stranded there?! What if nobody knew where you were? What if you couldn't get out of there?! What if you were marooned on a deserted island?

Innehåll

Tidsperiod

  •  v. 3 - 8

Förmågor

  •          Förstå talad engelska (film Robinson Crusoe)
  • Formulera sig i skrift 
  •          Anpassa språket efter syftet (olika typer av skrivuppgifter)

 

Övergripande mål och riktlinjer

Vi arbetar mot att du:

·       Ska kunna kommunicera på engelska i tal och skrift

·       Ska fundera och ta ställning till olika frågor 

·       Utifrån ett historiskt och internationellt perspektiv ska utveckla en beredskap inför framtiden samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över nationsgränser

·       Kan lära, utforska och arbeta självständigt och känna tillit till din egen förmåga

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Uttrycka dig i skrift

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

  • (Kamrat)feedback vid skrivande 

  • Diskussioner

  • Återkoppling under arbetet med de olika uppgifterna

     Summativ

  • Inlämnade skriftliga uppgifter

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

1. Titta på filmen "Robinson Crusoe"
2. Gör uppgifterna som hör till projektet, en i taget, i OneNote eller på papper
3. Skriftlig avslutande uppgift

 

Matriser

En
Engelska: Desert island

Underlag saknas
Når ännu inte målen
Skriva
Du skriver...
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
... enkelt (du visar ett grundläggande ordförråd); begripligt (du har få, enkla grammatiska strukturer); relativt sammanhängande (du använder få, enkla bindeord)
...relativt varierat (du har ett utvecklat ordförråd och satsstruktur); relativt tydligt (du använder enkla grammatiska strukturer); relativt sammanhängande (du använder enkla bindeord)
... relativt varierat (har har ett välutvecklat ordförråd och satsstruktur) tydligt (du använder vanliga grammatiska strukturer, gör mycket få missar) sammanhängande (du har en tydlig röd tråd)
Skriva - bearbeta
När du bearbetar din text gör du...
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
... enkla förbättringar.
... välgrundade förbättringar.
... välgrundade förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: