Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora björns planering v.2-7.

Skapad 2020-01-13 10:57 i Skandinaviska stiftelsen för utbildning Fristående förskolor
Förskola
Planeringen för stora björn haga/jasmine i början av VT20

Innehåll

Naturskolan aktivitetstips

Arbeta med fåglar - välj ett bra fågelmatställe (se naturskolans kurshäfte: sida 4)

Bokstaven har rymt (sida 6)

 

Vecka 2

Måndag

Lediga

 

Tisdag

Lediga

 

Onsdag

Stora Björn Haga börjar med sångsamling innan barnens val.

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema Språk och teknik.

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vad tyckte vi var viktigt att ha med oss? 

Efter detta kan en ny bok läsas, eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid som finns. Gruppen kan även repetera genom att läsa om en kompisbok, måla utifrån vad vi tidigare läst osv.

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker (se lista från Emelie eller Razija. Annars googla andra pyssel)

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. 

 

Vecka 3

Måndag

 Under samlingen ska vi prata om hur man är en bra kompis. Vi ser även ett passande avsnitt av Daniel Tigers kvarter eller läser en passande kompisbok. Om tillfälle ges så sjunger vi även någon form av kompissång, se längst ner. 

 

Syfte:

 • att barnen får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. När barnen är delaktiga blir de mer involverade i verksamheten. 

 • Det är barnens egna tankar och åsikter om en bra kompis som kommer fram och det blir lättare för barnen att ta till sig.

 •  De övar språk, reflekterande tänkande och främjar känslan av sitt eget värde då de får uppleva att det man säger är viktigt (Läroplanen för förskolan).

 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven H. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

Livet i Bokstavslandet (avsnitt 10 säsong 1) ses efter samlingen för att sammanfatta.

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

Stora Björn Haga börjar med sångsamling innan barnens val.

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema Språk och teknik.

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vad tyckte vi var viktigt att ha med oss? 

Efter detta kan en ny bok läsas, eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid som finns. Gruppen kan även repetera genom att läsa om en kompisbok, måla utifrån vad vi tidigare läst osv.

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker (se lista från Emelie eller Razija. Annars googla andra pyssel)

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. 

 

Vecka 4

Måndag

 Under samlingen ska vi prata om hur man är en bra kompis. Vi ser även ett passande avsnitt av Daniel Tigers kvarter eller läser en passande kompisbok. Om tillfälle ges så sjunger vi även någon form av kompissång, se längst ner. 

 

Syfte:

 • att barnen får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. När barnen är delaktiga blir de mer involverade i verksamheten. 

 • Det är barnens egna tankar och åsikter om en bra kompis som kommer fram och det blir lättare för barnen att ta till sig.

 •  De övar språk, reflekterande tänkande och främjar känslan av sitt eget värde då de får uppleva att det man säger är viktigt (Läroplanen för förskolan).

 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven I. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

Bokstavshissen om bokstaven I ses efter samlingen för att sammanfatta.

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

Stora Björn Haga börjar med sångsamling innan barnens val.

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema Språk och teknik.

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vad tyckte vi var viktigt att ha med oss? 

Efter detta kan en ny bok läsas, eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid som finns. Gruppen kan även repetera genom att läsa om en kompisbok, måla utifrån vad vi tidigare läst osv.

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker (se lista från Emelie eller Razija. Annars googla andra pyssel)

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. 

 

Vecka 5

Måndag

 Under samlingen ska vi prata om hur man är en bra kompis. Vi ser även ett passande avsnitt av Daniel Tigers kvarter eller läser en passande kompisbok. Om tillfälle ges så sjunger vi även någon form av kompissång, se längst ner. 

 

Syfte:

 • att barnen får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. När barnen är delaktiga blir de mer involverade i verksamheten. 

 • Det är barnens egna tankar och åsikter om en bra kompis som kommer fram och det blir lättare för barnen att ta till sig.

 •  De övar språk, reflekterande tänkande och främjar känslan av sitt eget värde då de får uppleva att det man säger är viktigt (Läroplanen för förskolan).

 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven J. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

Livet i Bokstavslandet (avsnitt 15 säsong 1) ses efter samlingen för att sammanfatta.

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

Stora Björn Haga börjar med sångsamling innan barnens val.

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema Språk och teknik.

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vad tyckte vi var viktigt att ha med oss? 

Efter detta kan en ny bok läsas, eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid som finns. Gruppen kan även repetera genom att läsa om en kompisbok, måla utifrån vad vi tidigare läst osv.

 

Syfte:

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker (se lista från Emelie eller Razija. Annars googla andra pyssel)

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. 

 

Vecka 6

Måndag

 Under samlingen ska vi prata om hur man är en bra kompis. Vi ser även ett passande avsnitt av Daniel Tigers kvarter eller läser en passande kompisbok. Om tillfälle ges så sjunger vi även någon form av kompissång, se längst ner. 

 

Syfte:

 • att barnen får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. När barnen är delaktiga blir de mer involverade i verksamheten. 

 • Det är barnens egna tankar och åsikter om en bra kompis som kommer fram och det blir lättare för barnen att ta till sig.

 •  De övar språk, reflekterande tänkande och främjar känslan av sitt eget värde då de får uppleva att det man säger är viktigt (Läroplanen för förskolan).

 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven K. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

Livet i Bokstavslandet (avsnitt 8, säsong 3) ses efter samlingen för att sammanfatta.

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

Stora Björn Haga börjar med sångsamling innan barnens val.

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema Språk och teknik.

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vad tyckte vi var viktigt att ha med oss? 

Efter detta kan en ny bok läsas, eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid som finns. Gruppen kan även repetera genom att läsa om en kompisbok, måla utifrån vad vi tidigare läst osv.

 

Syfte:

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker (se lista från Emelie eller Razija. Annars googla andra pyssel)

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. 

 

Vecka 7

Måndag

 Under samlingen ska vi prata om hur man är en bra kompis. Vi ser även ett passande avsnitt av Daniel Tigers kvarter eller läser en passande kompisbok. Om tillfälle ges så sjunger vi även någon form av kompissång, se längst ner. 

 

Syfte:

 • att barnen får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. När barnen är delaktiga blir de mer involverade i verksamheten. 

 • Det är barnens egna tankar och åsikter om en bra kompis som kommer fram och det blir lättare för barnen att ta till sig.

 •  De övar språk, reflekterande tänkande och främjar känslan av sitt eget värde då de får uppleva att det man säger är viktigt (Läroplanen för förskolan).

 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven L. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

Bokstavshissen om bokstaven L ses efter samlingen för att sammanfatta.

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

Stora Björn Haga börjar med sångsamling innan barnens val.

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema Språk och teknik.

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vad tyckte vi var viktigt att ha med oss? 

Efter detta kan en ny bok läsas, eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid som finns. Gruppen kan även repetera genom att läsa om en kompisbok, måla utifrån vad vi tidigare läst osv.

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker (se lista från Emelie eller Razija. Annars googla andra pyssel)

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. Kompissången

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: