Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växa med alla sinnen

Skapad 2020-01-13 11:04 i Förskolan Mjölken Umeå
Förskola
Växa med alla sinnen tillsammans med Älvan

Innehåll

Samtliga avdelningar på huset har "Växa med alla sinnen" som gemensamt tema. Hur vi på avdelningen Älvan kommer att utmana barnen kring detta berättar vi här. 

 För att förstå oss på naturen och dess växtlighet har vi börjat bekanta oss med jorden för att sedan jobba vidare med växtligheten.

 

 

Aktivitet/utmaning till barnen:

Vilket undersökande/lärande vill vi initiera till? Att barnen utforskar jorden med alla sinnen, vad händer om vi sprutar vatten på jorden? Få barnen att undersöka och reflektera över vad som sker med jorden när vi tillför vatten, frön och annat.

Vad ska undervisningen syfta till? Öka förståelsen och se samband vid till exempel från frö till planta. 

 

Förberedelser

Hur iordningställer vi i miljön? Vi har fyllt rännan i våtrummet med jord. Plantera i olika kärl som vi hänger upp i fönstret. Genomskinliga kärl för att kunna se eventuella rotsystem. 

Vilket material ska användas? Vi börjar med jord och har sedan tillfört blomspruta. I vår kommer vi använda oss av olika fröer och föremål som vi planterar. 

Hur erbjuds materialet? Eftersom det är i rännan så blir det mycket material de får undersöka och många barn kan undersöka samtidigt. 

Hur ska pedagogerna förhålla sig i situationen? Vi är medforskande. 

Vilka frågor kan ställas till barnen? Vad händer om vi gör så här? Varför blev det så här? Varför tror du inget har hänt? Kan vi göra på något annat sätt?

 

Genomförande

Hur ska aktiviteten genomföras? Vi undersöker jorden och planterar olika fröer med barnen och gör de delaktiga i processen. Vi frågar även dem vad de önskar plantera. till exempel leksaker eller dylikt. Vi dokumenterar växandets process. Går tillbaka och reflekterar vad som hänt sedan sist. 

Hur ska temat vara tillgängligt hela dagen? Att planteringarna finns synligt framme för att barnen själva ska kunna undersöka vad som händer. Uppdatera skogshörnan så den passar årstiden. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: