Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap och gruppdynamik

Skapad 2020-01-13 11:06 i Regnbågens förskola Hörby
Förskola
Beskriv arbetsområdet här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och väcka nyfikenhet.

Innehåll

Nationellt mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Arbetslaget ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

 


Syfte:
Varför gör vi detta?
Vi vill arbeta med vänskap och gruppdynamik med fokus på socialt förhållningssätt och samspel och konsekvenser. Detta för att skapa en god gruppdynamik och för att barnen ska få olika kamrat- och lekperspektiv. 

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

- Vi kommer ha mer uppstyrda samlingar där vi pedagoger ger barnen olika placeringar och samt använder oss av en "talboll". Vi kommer variera oss med att arbeta i storgrupp och i mindre grupper. 

- Vi kommer tala om och uppmärksamma olika känslor bland annat genom våra känslobilder och genom böcker till exempel barnkonventionen-böckerna. 

- Vi kommer tala om och arbeta med förhållningssätt, val, konsekvenser och problemlösningar. 

- Vi kommer ge utrymme för lek i olika gruppkonstellationer och ramverk.  

- Vi kommer göra dramatiseringar med fokus på orättvisor och konflikter där barnen får hjälpa till att styra upp situationen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: