Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My "Bucket List" for 2020

Skapad 2020-01-13 11:07 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
A new year has begun with new opportunities. Many of you probably have lots of dreams and wishes to accomplice. This first exercise this semester you are to think about 5 things that you would like to do during 2020. Sort of a Bucket List for 2020!
Grundskola 7 – 9 Engelska
A new year has begun with new opportunities. Many of you probably have lots of dreams and wishes to accomplice. This first exercise this semester you are to think about 5 things that you would like to do during 2020. Sort of a Bucket List for 2020!

Innehåll

My Bucket List for 2020!

 

A new year has begun with new opportunities. Many of you probably have lots of dreams and wishes to accomplish. This first exercise this semester you are to think about 5 things that you would like to do during 2020. Sort of a Bucket List for 2020!

 

You can choose if you want to do this exercise in writing or give an oral presentation. If you want to write you should do that in Exam.net. You should try to write somewhere around 400-500 words.

 

You have 2 lessons to finish your texts and if you choose to give an oral presentation you have 1 extra lesson to prepare for that. The speeches should be given on Tuesday 21 january.

 

Good Luck.

Matriser

En
Muntlig bedömning i ENG 7-9

Innehåll

E
C
A
Begriplighet och tydlighet
Uttrycker sig enkelt och begripligt.
Uttrycker sig tydligt.
Uttrycker sig tydligt.
Fyllighet och variation
Olika exempel och perspektiv.
Uttrycker sig enkelt, gör enkla förbättringar.
Uttrycker sig relativt varierat, gör välgrundade förbättringar
Uttrycker sig relativt varierat, gör välgrundade förbättringar
Sammanhang och struktur
Uttrycker sig relativt sammanhängande
Uttrycker sig relativt sammanhängande
Uttrycker sig sammanhängande
Anpassningar
Anpassningar till syfte, mottagare och situation
I någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation

Språk och uttrycksförmåga

E
C
A
Kommunikativa strategier
-för att utveckla och föra samtalet vidare -för att lösa språkliga problem, genom t.ex. omformuleringar, förklaringar och förtydliganden.
Använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Bearbetar och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
Använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Flyt och ledighet
Uttrycker sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Uttrycker sig tydligt och med visst flyt.
Uttrycker sig tydligt och med flyt.
Omfång, variation, säkerhet
-Vokabulär, fraseologi och idiomatik -Uttal och intonation -grammatiska strukturer
Enkel vokabulär med inga eller få fraser/idiomatiska uttryck. Enkelt, med begripligt uttal och/eller brister i intonation. Grammatiska brister som inte stör förståelsen av helheten.
Vissa brister i vokabulär och inga eller få fraser/idiomatiska uttryck. Vissa brister i uttal och intonation Vissa grammatiska brister.
Varierad vokabulär, behärskar fraser och idiomatiska uttryck. Bra uttal och intonation. Få grammatiska fel, som inte stör framställningen.
Anpassning
Anpassningar till syfte, mottagare och situation
I någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: