Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppens proportioner

Skapad 2020-01-13 11:07 i Östergårdsskolan Halmstad
Människans proportioner
Grundskola 4 – 6 Bild
Ni kommer denna termin börja med att arbeta med människans proportioner.

Innehåll

Vi kommer gå igenom människans proportioner denna termin.

Vi har redan gått igenom ansiktets proportioner och fortsätter nu med kroppen.

Kroppen kan delas in i 8 delar för att enklare lära sig hur våra kroppar ser ut. 

Vi kommer börja med en genomgång vid tavlan över hur kroppen är indelad och sedan får ni en övning ni ska göra.

Veckan därefter kommer ni påbörja skapandet av en egen proportionerlig människa med kläder på sig. Det behöver inte vara ett självporträtt.

Ni kommer färglägga figuren med färgpennor eller akvarellpennor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bedömningsmatris årskurs 4-5

Ej nått målen
Nått målen
Mer än väl nått målen
Hur du använder materialet
3. Hur du använder materialet I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på olika sätt för att skapa olika uttryck. (Du känner till att det finns olika verktyg, blyertspennor med olika egenskaper, skuggtekniker, olika slags underlag eller papper samt olika färger med kombinationer som används för att få fram det du vill.)
Du har i huvudsak ett fungerande sätt när du använder olika pennor, tekniker, färger och former. Detta innebär att du kan använda dig utav primär - och sekundärfärgerna och förstår grunderna i skuggteknik. Du behöver ibland lite hjälp med hur vissa verktyg fungerar men kan klara dig ganska bra på egen hand. Att tänka på: Lita på att du själv kan besluta vad du skall använda för material och teknik.
När du har bestämt dig för vilka uttrycksformer du vill använda dig utav, har du ett relativt välfungerande och varierat arbetssätt som visar att du hanterar både verktyg och tekniker bra. Du använder läraren som bollplank när du blir lite osäker.
Former
4. Flera former kan passa ihop Eleven kombinerar några olika bildelement. (Du kan använda olika former, t.ex. punkt, linje, polygon(blandade kantiga former) eller cirkel för att framställa bilder.)
På ett i huvudsak fungerande sätt kan du använda några former. Det betyder att man ser vad det är du har skapat och du kanske måste förklara lite själv för att det skall bli helt klart vad det är du vill få fram. Att tänka på: Om du slår ihop delar av dessa former kan det bli nya mönster och effekter som kan passa för din idé.
Du lyckas använda flera element som passar bra ihop och det är tydligt vad du vill visa med din bild. Du har kombinerat formerna relativt väl eftersom du har utnyttjat dem på ett bra sätt.

Redskap för bildframställning

Ej nått målen
Nått målen
Mer än väl nått målen
Full av idéer
5. Full av idéer! Eleven kan i det bildskapande arbetet få idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. (När du arbetar med din bild kommer du hela tiden på nya idéer som gör att den förbättras.)
När läraren presenterar en uppgift, och visar allt material du kan arbeta med, kommer du själv med någon idé som du kanske kan få någon användning utav. Det innebär att du bidrar till att utveckla den egna bilden. Att tänka på: Se det som läraren visar som ett förslag istället för det enda rätta att göra. Vad tycker du man kan använda eller göra för att få fram just din idé?
Du låter dig bli inspirerad av läraren men kommer även på egna idéer. Vissa utav dem använder du för att skapa bilder och utvecklar därmed delvis egna idéer.
Initiativ och fokus
6. Initiativ och fokus Under arbetsprocessen (Läraren ser hur aktiv du är under arbetets gång. Det är viktigt att du själv jobbar hela tiden utan att läraren skall behöva säga åt dig att göra det. Ibland frågar läraren vad det är du gör och varför och då skall du vara förberedd med att kunna svara. Tänk på att det ju finns en mening med det du gör.)
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt, vilket betyder att läraren bara ibland behöver hjälpa dig att hitta fokus eller se till att du arbetar med det du skall. Att tänka på: Försök att alltid ha rätt fokus på lektionen och fundera en extra gång på om du verkligen behöver fråga om hjälp - kanske har du själv svaret? Tänk på att kunna förklara för läraren vad det är du gör och varför.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt, vilket innebär att du har en ungefärlig plan för var du vill göra och hur du skall kunna genomföra den. Du kan förklara hur du tänkt gällande idén från början och kan behöva ändra den för att utveckla den under arbetets gång.

Bl
Matris årskurs 6 - Bild

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Använda tekniker, verktyg och material
(Du ska känna till och kunna använda olika material, tekniker och verktyg. Du ska kunna olika begrepp inom bilden som tillhör de olika teknikerna, materialet och verktygen, exempelvis stompf, skuggpenna, blockbokstäver osv.)
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt välformulerat och varierat sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och välformulerat sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Komposition
(Du ska kunna ge ditt verk en helhet på ett välfungerande sätt. Du ska genom komposition kunna få fram ditt budskap, en känsla osv med din bild.)
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Handlingskraft
(Du ska själv föra ditt arbete framåt. Lyssna på genomgången och arbeta aktivt under lektionen. )
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: